Upravit stránku

Neprovádíme testy DNA

Testy DNA neboli genealogické testy spočívají v analýze DNA zkoumaného a poskytují mu informace o jeho rodové linii. Výsledky těchto testů jsou využitelné v rámci genealogického bádání, nejsou však určeny pro stanovení lékařské diagnózy nebo zjištění genetických vad.

Genealogické testy se stanovují ze vzorku zpravidla z ústní dutiny.

Tyto genetické testy neprovádíme.

Mezi nejžádanější analýzy DNA patří:

  • Test chromozomu Y – otcovská linie, slouží k poznání, zda nositelé stejného příjmení mají společného předka.
  • Test mitochondriální DNA – mateřská linie DNA, je přenášena z matky na potomstvo beze změn.
  • Test autozomální DNA – slouží ke stanovení procentuálního zastoupení určitých etnik mezi předky testované osoby.

Testy DNA neprovádíme. Pokud máte o tuto službu zájem, obraťte se na genetickou laboratoř ve vašem okolí.

My se zabýváme sekvenací DNA a syntézou oligonukleotidů. Dále zajišťujeme reagencie a laboratorní plast pro manipulaci s biologickým materiálem pro provoz laboratoří a nemocnic.

Nahoru