Po zveřejnění výsledků klinických studií tří očkovacích vakcín proti viru COVID-19, začaly (zejména po sociálních sítích) kolovat různé dezinformace ohledně bezpečnosti očkování. K těmto dezinformacím přispěli také celoživotní odpůrci očkování. Největší obavy vzbuzuje hlavně rychlost, s jakou byly vakcíny vyvinuty a domnělé nedostatečné protestování očkovacích vakcín.

V dnešním článku se pokusíme uvést na pravou míru několik dezinformací, které by mohly ovlivnit vaše rozhodnutí, zda se nechat oočkovat, případně zodpovědět otázky ohledně očkovací vakcíny.

Jako hlavní zdroj pro přípravu článku jsme využili článek odborného portálu BioTechniques.

1) „Je to příliš rychlé — vakcína nebyla dostatečně testována, abychom si mohli být jistí, že je bezpečná “

Rychlost, s jakou byla vakcína COVID-19 vyvinutá, je vskutku ojedinělá, a proto jsou určitě obavy v tomto směru pochopitelné, avšak neopodstatněné. Vakcína prošla všemi povinnými kontrolami a testy, tak jak je obvyklé, jen v kratším časovém horizontu.

Ve svém příspěvku pro Huffington Post, britský zástupce Chief Medical Officer Jonathan Van-Tam vysvětlil, že zpoždění ve výzkumu léků je často z toho důvodu, že společnosti zvažují své finanční zájmy a investice do dalšího vývoje v každé fázi testování. Když došlo na vakcínu proti nemoci COVID-19 bylo jasné, že vakcína je zásadní, a to bez ohledu na náklady a budoucí investice. Studie, které jsou obvykle prováděny postupně a mezi nimiž dochází k přezkoumání financování, mohly nyní běžet paralelně, protože finanční stránka vývoje nebyla v tomto případě vůbec zohledňovaná. Tím pádem byly výsledky studií známé rychleji, než je obvyklé.

Zatímco posloupnost vývoje mohla být zrychlená, zásady a postupy pro schválení léků zůstaly nezměněné. Nezávislé regulační kontrolní instituce kontrolovaly všechny kandidátní vakcíny a prováděly požadované testy — stejně jako to již dělají mnoho let.
Všechny vakcíny prošly standardními přísnými kontrolami a zkouškami.

V komentáři k britskému schválení vakcíny od Pfizer/BioNTech (NY, USA a Mainz, Německo), June Raine, Chief Executive of the Medicines and Health care products Regulatory Agency (MHRA, London, UK), zdůraznil, že „nejvyšší standardy kontroly, bezpečnosti, účinnosti a kvality byly splněny.“ V různých zemích regulační úřady dodržují různé postupy, a proto je vakcína schválena v jedné zemi dříve než v jiné, ale neznamená to, že země ořezala pravidla či vynechala některé kroky. Rychlé britské schválení Pfizer/BioNTech vakcíny neprošlo bez povšimnutí, neboť jiné regulační úřady, jako je US FDA (MD, USA), doposud nedošly ke stejnému rozhodnutí. Nicméně, v rozhovoru pro BBC, Anthony Fauci (National Institute of Allergy and InfectiousDiseases, MD, USA) poznamenal, „náš postup zabere více času, než je potřebný ve Velké Británii. A to je realita. Nelze soudit způsob, jakým to Velká Británie udělala.“

V tiskové zprávě MHRA, Raine komentoval: „Provedli jsme přísné vědecké posouzení všech dostupných důkazů o kvalitě, bezpečnosti a účinnosti. Bezpečnost veřejnosti byla u nás vždy na prvním místě — bezpečnost je naším heslem“. Předběžné hodnocení vakcíny začalo po obdržení prvních dat v červnu a průběžná kontrola byla spuštěna od října, což pomohlo v urychlení celého procesu. 

Vývoj a schválení této vakcíny bylo rychlé, ale veřejné zdraví a bezpečnost byla vždy na prvním místě u pracovníků výzkumu a regulačního úřadu. Jakákoli vakcína schválená pro veřejnost prošla příslušnými testy a je bezpečná pro aplikaci.

2) „Vakcína COVID-19 změní mou DNA“

Tato obava je obvykle spojená s vakcínami od firem Moderna a Pfizer/BioNTech, které jsou na bázi mRNA. Nejprve je důležité vysvětlit centrální dogma molekulární biologie: DNA je přepisovaná do RNA a ta je následně přepisovaná do proteinu. Srozumitelněji lze říct, že DNA obsahuje kód pro protein a tento kód se používá k vytvoření RNA. Ta dopraví kód do stroje, ve kterém se vyrábí protein. Ten následně řídí změny v našich buňkách.

Druhou důležitou informací je fakt, že tento proces je nevratný. Lidé nemohou přirozeně přepisovat svoji RNA na DNA nebo používat RNA k provádění úprav DNA. Navíc je molekula RNA pouze přechodnou molekulou, která je rozštěpená, jakmile dokončí svůj úkol, což je transport kódu z DNA k vytvoření proteinu.

Nyní je klíčové si uvědomit, že enzym reverzní transkriptázy a retroviry jsou této konverze RNA do DNA schopny. K tomuto přepisu přirozeně u lidí nedochází a ani SARS-CoV-2 vakcíny enzym reverzní transkriptázu neobsahuje.

A jak tedy vakcína funguje? 

RNA vakcíny se skládají z transportního váčku, který je složený z lipidových nanočástic obsahující mRNA. Tento váček slouží jako ochranný obal, který zabraňuje degradaci nebo poničení molekuly mRNA extracelulárními RNázami po podání vakcíny. Tato mRNA kóduje část viru SARS-CoV-2, známou jako antigen (v tomto případě spike protein), který virus používá pro infikaci lidských buněk. Molekula mRNA nekóduje žádné další části viru, které způsobují poškození nebo jeho replikaci.          

Po podání je vakcína pohlcena dendritickými buňkami (antigen prezentující buňky, které v imunitním systému vystavují antigeny pro následné buňky imunitního systému, známé jako T- buňky). Zde je mRNA přeložena do spike proteinu, a ten je vystaven na povrchu dendritických buněk. Tento antigen je potom detekován T-buňkami, což vede k imunitní odpovědi a k získávání imunity vůči určitému viru nebo patogenu, který obsahuje daný antigen. Jakmile je spike protein vyprodukován, RNA je degradována a působení na základě vakcíny končí.   

Princip fungování očkovacích vakcín
Toto vysvětlení by mělo objasnit, že v žádném případě mRNA z vakcíny nemá možnost přepisu do DNA nebo interferovat s naším genomem; je to jednosměrný proces, který pouze vede k vytvoření a prezentaci virového spike proteinu, spuštění imunitní odpovědi, a získání imunity.

3) „Již jsem měl COVID-19, nepotřebuji tedy dostat vakcínu, mám imunitu“

Je pravda, že v některých případech, přirozená infekce může být výkonnější než vakcína. Příkladem jsou příušnice, které vám navodí celoživotní imunitu, avšak jsou i lidé, kteří dostali jednu nebo dvě dávky MMR vakcíny a stále u nich dochází k onemocnění. Na druhou stranu, pro některé patogeny vakcína poskytuje účinnější ochranu než přirozená infekce, jako tomu je například u pneumokokových bakterií.

Předběžné výsledky ukazují, že vakcína pro COVID-19 spadá do druhé kategorie, poskytuje větší odolnost než samotná přirozená infekce. To bylo zjištěno na dobrovolnících, kterým byla podána Moderna mRNA vakcína a vytvořili více protilátek než lidé, kteří už nemoc COVID-19 prodělali. 
Vakcína poskytne větší imunitu, než prodělaná infekce

Vzhledem k variabilní prezentaci COVID-19 je jedna z největších výhod vakcíny důslednost v dávkování, v porovnání s přirozenou infekcí. Každý obdrží dávku, která byla optimalizovaná tak, aby poskytla co největší a nejvíce efektivní imunitní odpověď. „Víme, jaká dávka je právě podávána a víme, že dávka je účinná pro vyvolání imunitní odpovědi,“ řekl Jennifer Gommerman, imunolog z University of Toronto (ON, Kanada) pro New York Times.

Jak jste mohli vidět ve zprávách, závažnost infekce COVID-19 se pohybuje v rozmezí od asymptomatických až po fatální případy a vyvolaná imunitní reakce se může diametrálně lišit podle závažnosti onemocnění a může vykazovat až 200násobné rozdíly v úrovni protilátek. Ti, kteří se v současné době považují za šťastlivce, neboť měli jen mírné příznaky, mohou ztratit ochrannou přirozenou imunitu během několika málo měsíců, zatímco lidé s akutním onemocněním mohou mít ochranu, která přetrvá roky.  

Odborníci se shodují, že dostat vakcínu v určitém bodě je bezpečné a prospěšné i pro toho, kdo předtím prodělal COVID-19. „Není zde nic škodlivého na očkování proti nemoci, kterou jste již měli předtím,“ vysvětlila imunoložka Marion Pepper (University of Washington, USA). „Ve skutečnosti díky vakcíně můžete získat ještě lepší imunitní reakci, a to posílením jakékoliv imunity jakou jste měli z první infekce.“

4) „Vakcína je více nebezpečná než COVID-19!“    

Toto tvrzení lze jednoduše vyvrátit pomocí čísel. Hodnotit celkovou úmrtnost při COVID-19 je obtížné, neboť ne všechny případy, a ne všechna úmrtí jsou zaznamenány. Nicméně, nejlepší odhady pro celkovou úmrtnost této nemoci se pohybují v rozmezí od 1,15% ve vysoko příjmových zemích, až po 0,23% v nízko příjmových zemí s mladším obyvatelstvem. 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti