Naše sekvenační služby Sanger přináší vysoce kvalitní výsledky, špičkové zákaznické služby a rychlé časy obratu za konkurenceschopné ceny. Azenta Life Sciences, dříve GENEWIZ, je partnerem pro akademické, farmaceutické, biotechnologické a vládní instituce po celém světě.

Jsme dobře vybaveni na to, abychom zvládli sekvenování DNA všech složitostí, včetně projektů sekvenování DNA s jednou zkumavkou, s vysokou propustností a zásobního glycerolu. Naším posláním je odstranit překážky, zlepšit produktivitu a pomoci vám s pokrokem ve vašem výzkumu.


VÍCE O SANGEROVĚ SEKVENOVÁNÍ

Frederick Sanger vyvinul metodu pro stanovení sekvence DNA, za kterou získal Nobelovu cenu, v roce 1977. Metoda nese pojmenování po něm, označuje se jako Sangerova metoda sekvenování.
Obr. 1. Struktura dNTP a ddNTP
Obr.1. Struktura dNTP a ddNTP

Tato metoda je založena na amplifikaci templátové DNA, ale používá pouze jeden primer, takže je syntetizován pouze jeden řetězec v jednom směru. Reakční směs dále obsahuje stavební jednotky pro syntézu DNA, a to klasické deoxyribonukleotidy (dNTP), ale také dideoxyribonukleotidy (ddNTP), které nemají OH skupinu na 3´uhklíku (Obr. 1).

Pokud je tedy při syntéze zařazen ddNTP do řetězce DNA, dochází k ukončení syntézy, neboť DNA polymeráza již nemůže připojit další dNTP kvůli chybějící OH skupině, která je nutná pro vazbu dalšího dNTP.

JAK PROBÍHALO SEKVENOVÁNÍ DŘÍVE?

V minulosti bylo sekvenování prováděno ve 4 zkumavkách pro každý vzorek, přičemž každá zkumavka obsahovala jiný typ ddNTP (tzn. ddATP nebo ddTTP nebo ddGTP nebo ddCTP).

Inkorporace ddNTP do syntetizovaného řetězce je náhodná a výsledkem amplifikace je směs fragmentů DNA různých délek, které na konci nesou jeden typ ddNTP (ve zkumavce s ddATP jsou tedy fragmenty nesoucí na svém konci adenosin - A).

Fragmenty DNA jsou následně separovány elektroforézou dle délky na gelu s vysokou rozlišovací schopností a z gelu lze již odečíst sekvenci příslušného úseku DNA (Obr. 2).

Obr. 2. Sangerovo sekvenování
Obr. 2. Sangerovo sekvenování (https://web.prf.jcu.cz)

JAK PROBÍHÁ SANGEROVO SEKVENOVÁNÍ DNES?

Obr. 3. Sangerovo sekvenování s fluorescenčně značenými ddNTP
Obr. 3. Sangerovo sekvenování s fluorescenčně značenými ddNTP (www.sigmaaldrich.com).

V současné době se Sangerovo sekvenování provádí automatizovaně a v 1 zkumavce, neboť každý typ ddNTP je označený jiným fluorescenčním barvivem, což umožňuje jejich rozlišení.

Separace fragmentů DNA probíhá pomocí kapilární elektroforézy, přičemž v kapiláře je detekována fluorescence putujících fragmentů. Výsledkem je chromatogram s barevnými píky jednotlivých fragmentů v pořadí, v jakém putovaly v kapiláře. Toto pořadí odpovídá sekvenci templátové DNA (Obr. 3).


Proč s námi?


Service Azenta může zpracovat řadu různých templátů, které lze použít jako výchozí materiál pro Sangerovy sekvenační reakce podávané ve zkumavkách nebo destičkách.

VYSOCE KVALITNÍ A POHODLNÉ SEKVENOVÁNÍ SANGERŮ S ČÁROVÝMI KÓDY

Naším posláním je zlepšit vaši produktivitu a poskytnout vám nejrychlejší a nejpohodlnější řešení Sanger sekvenování. Máme dlouhodobé zkušenosti s procesy řízenými čárovými kódy a automatizací laboratoří.

Naše sekvenování Barcodes for Sanger optimalizuje uživatelskou zkušenost tím, že vám poskytne plně automatizované pracovní postupy, přesné přiřazení vzorků, online sledování objednávek a zabezpečené načítání dat z vašeho účtu CLIMS.

Sangerovo sekvenování

KOMFORTNÍ LOGISTIKÉ MOŽNOSTI

Azenta nabízí pohodlné logistické možnosti pro vyzvednutí vzorku nebo odeslání do našich evropských sekvenačních laboratoří.

PŘÍMÉ SEKVENOVÁNÍ KOLONIÍ

Azenta Life Sciences, dříve služby přímého sekvenování kolonií společnosti GENEWIZ, využívá amplifikaci rotujícího kruhu (RCA), aby umožnila Sangerovo sekvenování bakteriálních kolonií bez potřeby přípravy plazmidu. RCA generuje DNA pro sekvenování náhodným hexamerovým primingem kruhových templátů. Protokoly Azenta RCA dokážou zpracovat sekvenační projekty jakékoliv velikosti a jsou optimalizovány tak, aby produkovaly vysoce kvalitní čtení z bakteriálních kolonií i zásob glycerolu.

URYCHLENÍ SCREENINGU A VALIDACE VODÍTEK PRO VÝZKUM

Nová vlastní Sangerova sekvenační metoda GENEWIZ sekvenuje přes obtížné oblasti invertované terminální repetice (ITR) adeno-asociovaného viru (AAV), aby urychlila screening a validaci vodítek pro váš výzkum buněk a genové terapie. Tento nově vyvinutý protokol zabraňuje náhlé redukci sekvenačního signálu na začátku vlákna ITR a čte celou délku oblasti ITR. Sekvenování AAV-ITR lze kombinovat s naší službou Primer Walking pro sekvenování celých vektorů AAV.

Sangerovo sekvenování

OD NÁVRHU PRIMERU PO GENEROVÁNÍ REPORTŮ

Spolupracujte se společností GENEWIZ, která bude váš projekt spravovat od návrhu primeru až po analýzu odchylek a generování reportů. Služby generování primerů společnosti GENEWIZ využívají více primerů v sérii k sekvenování celých plazmidů nebo produktů PCR.

Naše servisní možnosti zahrnují potvrzení plasmidové sekvence pro již známé sekvence a objev plasmidové sekvence pro neznámé sekvence. Pro AAV vektory nabízíme primer walking plus naše nové, proprietární AAV-ITR sekvenování.

AKCE PRIMER WALKING 25 %


Výhody a vlastnosti

  • Potvrzení nebo zjištění sekvence.
  • K dispozici je jednovláknové nebo dvouvláknové krytí.
  • První výsledky již do 3 až 5 pracovních dnů.
  • Sekvenování oblasti AAV-ITR pomocí našeho proprietárního protokolu.
  • Bezplatná a pohodlná doprava přes GENEWIZ drop boxy pro vzorky BSL-1, které jsou zasílané při pokojové teplotě.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti