Upravit stránku

Look SPOT2 na diagnostika COVID-19

V současnosti mají zdravotnické systémy k dispozici řadu technik k ohledání probíhající nákazy koronavirem SARS-CoV-2, který je příčinou probíhající pandemie.

Můžeme je rozdělit do několika základních skupin podle otázek, které řeší.

  1. Testy prokazující přítomnost viru v těle vyšetřované osoby.
  2. Testy prokazující reakci nakažené osoby.

První skupinu můžeme ještě rozdělit podle části viru, proti které je test namířen, a to na: 

  • určitý úsek RNA viru, tvořící jeho genom
  • bílkovinu, která je přítomná na povrchu virové částice

Skupina testů, které zkoumají přítomnost virové RNA, využívá některou z tzv. amplifikačních metod

Metoda PCR vyžaduje přístroj, který opakovaně mění inkubační teploty tak, aby docházelo k rozpojování syntetizovaných řetězců nukleových kyselin. Použitá polymeráza připojuje a syntetizuje další nový řetězec. Tento cyklus měněných teplot se opakuje mnohokrát, tak aby vznikl dostatek nově syntetizovaných řetězců nukleových kyselin. Čím méně původních molekul RNA je v odběrovém vzorku, tím více cyklů potřebujeme k pozitivnímu výsledku.

Druhá z amplifikačních metod označovaná jako LAMP si vystačí s jednou inkubační teplotou, neboť používá polymerázu, která si sama řetězce odděluje. Na rozdíl od PCR nerozhoduje zde počet cyklů, ale trvání inkubace.

Antigenní testy

Testy prokazující bílkovinu, která je přítomná na povrchu virové částice, jsou založeny na imunologické reakci protilátky s antigenem, kdy virová bílkovina (nebo její část) představuje antigen, a proto jsou také označovány jako antigenní testy. Reakce je zviditelňována použitím barviva.


Porovnání obou skupin testů se snaží odpovědět na několik otázek, především na otázku specificity. Ta je u obou testů přibližně stejná. 
Zároveň i na otázku senzitivity (citlivosti), která je obvykle zřetelně vyšší u amplifikačních metod. Antigenní testy firmy Laipac se svou citlivostí PCR TESTŮM BLÍŽÍ (dosahují hodnoty Ct 29). Dalším parametrem srovnání obou testů je rychlost provedení, kdy antigenní testy jsou nesporně rychlejší a výsledky jsou zřetelné již během několika minut. Amplifikační metody, které jsou na provedení zřetelně náročnější, se v současnosti zkrátily v rámci procesu v laboratoři na hodiny a analýza se zřetelně zrychlila. Avšak doba transportu vzorků do laboratoře, která není obvykle uváděna, celý proces výrazně prodlužuje.

LooK Spot 2
  • Klinická Senzitivita (95% CI), s 97.37% (86.19% to 99.93%), 95 vzorků
  • Klinická Specificita (95% CI), s 98.25% (90.61% to 99.96%), 95 vzorků
  • Porovnání metody RT-PCR a uvedeného antigenního testu dalo u 95 kontrolních vzorků souhlasné výsledky při náloži 2.82 x 105 virových genových kopií/ml (Ct 30,93)

Při celkovém srovnání je ekonomická náročnost spíše ve prospěch antigenních testů, které prakticky nevyžadují žádné přístroje a ani laboratorní zázemí. Proto jsou vhodné i pro tzv. samotestování.

V současnosti došlo k zřetelnému vylepšení antigenního testu 
LooKTM SPOT COVID-19 Antigen Rapid Test kanadskou firmou Laipac Technology Inc., která ve spolupráci s The research Institute of St. Joe´s Hamilton připravila zdokonalený systém antigenního testu využívající analýzu obrazu zpracovanou s využitím AI a dosahujícího citlivosti amplifikačních testů.

Oproti původnímu zařízení, které bylo postaveno na kombinaci testovací kazety s optikou mobilního telefonu a externím počítačovým zpracováním, analyzovalo vždy jeden vzorek. Dnes nabízené zařízení LooK SPOT 2 zpracuje 5 kazet současně.

Nákladové relace

Cena 1 kazety při nákupu xxxxx
Cena 1 kazety při nákupu xxxxx
Cena 1 kazety při nákupu xxxxx
Cena vyhodnocovacího zařízení pro jednu kazetu   
Cena vyhodnocovacího zařízení pro 5 kazetu   
Cena testu (1 kazeta v zařízení Look SPOT 1)

Při vyšetření 10 vzorků
 

Cena testu (1 kazeta v zařízení Look SPOT 2)

Při vyšetření 10 vzorků
Při vyšetření 100 vzorků

Celkový počet vzorků, které lze testovat na obou zařízeních není omezen.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti