Digitální prostorové profilování nám umožňuje prozkoumat tkáň v novém světle. Díky kombinaci metod profilování genové exprese s vysokým multiplexem a prostorovým rozlišením imunohistochemie, tato technologie pomáhá lépe porozumět buněčným interakcím, heterogenitě tkání, patogenitě a odpovědím organizmu na léčbu.

Společnost Azenta Life Science je jedním z prvních poskytovatelů, který nabízí digitální prostorové profilování s využitím platformy NanoStringGeoMx™. Tato nová technologie umožňuje provést simultánní in situ prostorovou analýzu více než 40 proteinů nebo 100 mRNA z jedné FFPE nebo zmrazené tkáně. Pro svůj výzkum si můžete vybrat z několika panelů, které jsou zaměřené na konkrétní onemocnění a dráhy s možností přizpůsobení na zakázku.

Naše nová komplexní panelová služba s názvem 1 800 Cancer Transcriptome Atlas (CTA) pokrývá více než 50 drah souvisejících s rakovinou, což umožňuje lépe této nemoci porozumět. Společně s našimi epigenetickými a jednobuněčnými analýzami, nabízí společnost Azenta nejmodernější technologie pro studium genové exprese ze všech úhlů.

Morfologicky řízené profilování genové exprese

Nabízíme vám zprostředkování služeb společnosti Azenta a její nejmodernější technologii digitálního prostorového profilování. Ta vám umožňuje morfologicky řízené profilování genové exprese v tkáních. S využitím speciálně upravených NanoString panelů na platformě GeoMx jsme schopni poskytnout nejvyšší kvalitu služeb pro zkoumání výzkumných vzorků FFPE nebo čerstvě zmrazených tkání. Navíc můžeme poskytnout našim klientům vzorky z naší rozsáhlé sítě biobank. Věříme, že tyto služby budou klíčem k objevení nových poznatků a výsledků ve vaší oblasti výzkumu.


1. Sekce skvrn

Tkáň je obarvená pomocí proteinového nebo mRNA panelu a imunofluorescenčních markerů.

2. Definování cílových oblastí

Oblasti zájmu (ROI) jsou vybírané pomocí softwaru GeoMx.
 

3. Fotoštěpení čárových kódů

Čárové kódy jsou štěpeny pomocí UV záření a zachyceny.

4. Separace ROI

Čárové kódy z každé ROI jsou uloženy v samostatných zkumavkách.

5. Analýza prostorové exprese

ROI-specifické čárové kódy jsou kvantifikovány pro vytvoření expresních profilů.


Obory, ve kterých najde digitální prostorové profilování využití:

Onkologie

Onkologie:

 • Určení profilu heterogenity nádoru, mikroprostředí a rakovinných kmenových buněk.
 • Identifikace lymfocyty infiltrující nádory (TIL).

Imunologie:

 • Charakterizace imunitního repertoáru in situ.
 • Profilování imunitní odpovědi za normálních a patologických podmínek.
   
Imunologie
Neurologie

Neurologie:

 • Kontextové profilování nervových a kmenových buněk.
 • Charakterizace patologie neurodegenerativních onemocnění.
   

Patologie:

 • Vysoce-multiplexní analýza exprese v normálních a postižených tkáních.
 • Objevování a charakterizace biomarkerů.
 • Monitorování orgánové odpovědi na léčbu.
   
Patologie

Vlastnosti a výhody:

 • Multiomická řešení. Vyberte si z odborně vybraných proteinových a mRNA panelů zaměřených na různé dráhy, nebo si vytvořte vlastní.
 • Vysoce-multiplexní analýza. Kombinujte výhody IHC/FISH a vysoce výkonnou expresní analýzu do jednoho zjednodušeného testu tkáňového multiplexování.
   
 • Cílení na více ROI. Prozkoumejte několik ROI z jednoho tkáňového řezu pomocí flexibilních manuálních a automatizovaných možností výběru ROI.
 • Uchování vzorků. Z jednoho řezu lze vybrat více ROI, což umožňuje, aby tkáň zůstala neporušená pro opětovné barvení nebo použití v jiných aplikacích.
   
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti