Genová terapie představuje revoluční přístup k léčbě řady onemocnění, jako jsou genetické poruchy, některé typy rakoviny nebo virové infekce. V posledních letech se adeno-asociovované viry (AAV) staly oblíbeným vektorem pro přenos genetické informace do buněk pacientů. AAV mají řadu výhod, které je činí ideálním nástrojem pro genovou terapii: jsou neškodné a dokážou efektivně doručit cizorodou DNA do hostitelských buněk.

Nicméně, jedním z hlavních problémů spojeným s použitím AAV v genové terapii je imunitní odpověď organismu. Naše tělo je schopno rozpoznat AAV jako cizí agens a produkovat protilátky, které se vážou na virus a brání jeho funkci. Tyto anti-AAV protilátky mohou způsobit snížení účinnosti genové terapie nebo dokonce vyvolat nežádoucí imunitní reakce. A právě pomocí ELISA metody můžeme rychle a přesně zjistit, zda pacient má již existující anti-AAV protilátky, které by mohly ovlivnit výsledky genové terapie.

ELISA soupravy protilátek proti AAV
Rychlý screening již existujících anti-AAV protilátek pro genovou terapii je klíčovým krokem při výběru vhodných pacientů a optimalizaci léčebných postupů. Pomocí titrační ELISA můžeme určit koncentraci protilátek v pacientově krvi a zjistit, zda je jeho imunitní systém připraven na genovou terapii.

ELISA testy pro detekci anti-AAV protilátek

V návaznosti na tuto problematiku společnost Creative Diagnostics vyvinula portfolio testů ELISA pro detekci protilátek proti nejběžněji používaným sérotypům AAV. Tyto standardizované testy se staly základním nástrojem pro screenování pacientů na existující protilátky proti AAV. Tento test zmírňuje obavy ohledně bezpečnosti a zvyšuje terapeutickou účinnost genových terapií založených na AAV. Tímto způsobem zvýšíme šanci na úspěch genové terapie a minimalizujeme riziko nežádoucích účinků. A tyto testy vám rádi zprostředkujeme.

Vlastnosti ELISA testů pro detekci anti-AAV protilátek:

  • efektivně a citlivě monitorujte imunitní reakce proti kapsidám AAV

  • vysoká reprodukovatelnost naměřených hodnot

  • kvalitativní nebo semikvantitativní

  • konzistence mezi jednotlivými šaržemi

  • rychlejší a jednodušší než testy založené na buňkách

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti