Upravit stránku

Epigenetika

Epigenetika zkoumá změny ve strukturách a funkcích nukleových kyselin, a to především DNA, přičemž strukturu DNA nijak dále neovlivňují sledem nukleotidů. Tyto změny jsou navíc pouze dočasné, ale za to přenosné mezi generacemi. Změny zkoumané epigenetikou se týkají nukleotidů jako takových a zároveň také bílkovinného nosiče DNA, tedy histonů.

Princip zkoumání epigenetických změn

V prvé řadě jsou modifikovány některé baze, v DNA je to cytosin (methycytosin, hydroxymethylcytosin), a dále také histony, u nichž je škála modifikací poněkud pestřejší (metylace, acetylace, a další). Modifikace určitých funkčních míst v molekulách nukleových kyselin mají různý význam, podobně jako existuje nenáhodný výběr cílových míst modifikací u jednotlivých bazí a jejich sekvencí. Kupříkladu genovou transkripci mohou ovlivňovat modifikace v oblasti promotorů a popřípadě dalších regulačních sekvencí.

Jak lze epigenetické změny uplatnit pri karcinogenezi

Epigenetické změny mohou mít na lidskou patologii zásadní, neboť je lze uplatnit při karcinogenezi, a to například:

  • potlačením činnosti genů zapojených do opravných procesů nukleových kyselin
  • potlačením kontrolních bodů buněčného cyklu,
  • potlačením systému programované buněčné smrti
Epigenetika

Metody zkoumání epigenetických změn v lékařské genetické diagnostice

Epigenetické změny se často zkoumají i při lékařské genetické diagnostice, a to primárně 2 níže uvedenými způsoby. Berte však na vědomí, že obě tyto metody vyžadují přesné doladění. Jejich výsledky jsou převážně kvantitativní a ne všechna modifikovatelná místa jsou skutečně modifikována.

  1. Testování štěpitelnosti DNA pomocí dvou restrikčních enzymů - starší, avšak stále hojně využívaná metoda, restrikční enzymy se liší ve schopnosti štěpit cílová místa, v nichž se vyskytuje methylovaná báze (kupříkladu methyl-cytosin).
  2. Chemická přeměna methyl-cytosinu působením bisulfátu - bisulfát deaminuje pouze nemethylovaný cytosin, vždy jen restrikční enzymyutno vycházet z porovnání dvou způsobů zpracování vzorku

Jaká je cena Fermentas produktů pro epigenetiku?

Katalogové číslo Název produktu Množství Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
K1441EpiJET™ DNA Methylation Analysis Kit (MspI/HpaII)200 react30983748
K1451EpiJET DNA Methylation Analysis Kit (TaqI/HpyF30I)200 rxn30983748
K1461Bisulfite Conversion Kit50 rxn40484898
K1481EpiJET 5-hmC Analysis Kit25 rxn58437070
K1031Luminaris Color HRM Master Mix250 x 20 µL rxns57026900
K1032Luminaris Color HRM Master Mix1,250 x 20 µL rxns2330228196
ER2211SgeI250 units76039200
EM0821CpG Methyltransferase (M.SssI)250 units45765537
SD1111Jurkat Genomics DNA15 µg18662257
SD1121CpG Methylated Jurkat Genomic DNA15 µg73228859
SD1131CpG Methylated Human Genomic DNA15 µg73228859

 

Nahoru