Upravit stránku

Epigenetika

Epigenetika zkoumá změny ve strukturách a funkcích nukleových kyselin, a to především DNA, přičemž strukturu DNA nijak dále neovlivňují sledem nukleotidů. Tyto změny jsou navíc pouze dočasné, ale za to přenosné mezi generacemi. Změny zkoumané epigenetikou se týkají nukleotidů jako takových a zároveň také bílkovinného nosiče DNA, tedy histonů.

Princip zkoumání epigenetických změn

V prvé řadě jsou modifikovány některé baze, v DNA je to cytosin (methycytosin, hydroxymethylcytosin), a dále také histony, u nichž je škála modifikací poněkud pestřejší (metylace, acetylace, a další). Modifikace určitých funkčních míst v molekulách nukleových kyselin mají různý význam, podobně jako existuje nenáhodný výběr cílových míst modifikací u jednotlivých bazí a jejich sekvencí. Kupříkladu genovou transkripci mohou ovlivňovat modifikace v oblasti promotorů a popřípadě dalších regulačních sekvencí.

Jak lze epigenetické změny uplatnit pri karcinogenezi

Epigenetické změny mohou mít na lidskou patologii zásadní, neboť je lze uplatnit při karcinogenezi, a to například:

  • potlačením činnosti genů zapojených do opravných procesů nukleových kyselin
  • potlačením kontrolních bodů buněčného cyklu,
  • potlačením systému programované buněčné smrti
Epigenetika

Metody zkoumání epigenetických změn v lékařské genetické diagnostice

Epigenetické změny se často zkoumají i při lékařské genetické diagnostice, a to primárně 2 níže uvedenými způsoby. Berte však na vědomí, že obě tyto metody vyžadují přesné doladění. Jejich výsledky jsou převážně kvantitativní a ne všechna modifikovatelná místa jsou skutečně modifikována.

  1. Testování štěpitelnosti DNA pomocí dvou restrikčních enzymů - starší, avšak stále hojně využívaná metoda, restrikční enzymy se liší ve schopnosti štěpit cílová místa, v nichž se vyskytuje methylovaná báze (kupříkladu methyl-cytosin).
  2. Chemická přeměna methyl-cytosinu působením bisulfátu - bisulfát deaminuje pouze nemethylovaný cytosin, vždy jen restrikční enzymyutno vycházet z porovnání dvou způsobů zpracování vzorku

Jaká je cena Fermentas produktů pro epigenetiku?

Katalogové číslo Název produktu Množství Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
K1441EpiJET™ DNA Methylation Analysis Kit (MspI/HpaII)200 react30983748
K1451EpiJET DNA Methylation Analysis Kit (TaqI/HpyF30I)200 rxn30983748
K1461Bisulfite Conversion Kit50 rxn40484898
K1481EpiJET 5-hmC Analysis Kit25 rxn58437070
K1031Luminaris Color HRM Master Mix250 x 20 µL rxns57026900
K1032Luminaris Color HRM Master Mix1,250 x 20 µL rxns2330228196
ER2211SgeI250 units76039200
EM0821CpG Methyltransferase (M.SssI)250 units45765537
SD1111Jurkat Genomics DNA15 µg18662257
SD1121CpG Methylated Jurkat Genomic DNA15 µg73228859
SD1131CpG Methylated Human Genomic DNA15 µg73228859

 

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti