1. Katalogová čísla:

 • RA-101: Eukaryotní RNA-Seq (Transkriptom)
 • SP-201-1101: Konstrukce mRNA-Seqknihovny
 • SP-201-1102: Konstrukce mRNA-Seqknihovny (Duplex-SpecificNuclease DSN Normalizace) 
 • SP-201-1103: Konstrukce mRNA-Seqknihovny (specifické vlákno) 
 • HS-102-1002: 91 PE sekvenování
 • BA-101-1101: Standardní bioinformatická analýza (resekvenování transkriptomu)
 • BA-101-1101: Standardní bioinformatická analýza (de novo sestavení transkriptomu)
 • BA-301-1101: Bioinformatická analýza na zakázku

2. Účel a význam:

Transkriptom je celkový soubor transkriptů, především mRNA, v jedné buňce nebo v populaci buněk za určitých podmínek. Na základě sekvenční technologie příští generace, RNA-Seq (Transkriptom) je schopné podávat objektivní informace o transkriptomu a může být použito v základním vědeckém výzkumu, lékařském výzkumu, farmakogenomice a výzkumu léčiv.

3. Experimentální postup a metody:

Experimentální postup a metody

4. Požadavky na vzorky

Stav vzorku Integrovaná celková RNA, která byla ošetřena DNázou. Vyhněte se kontaminaci proteiny při izolaci RNA.
Množství vzorku Pro konstrukci 1 knihovny - u vzorků z rostlin a hub:celková RNA≥20 ug; lidské, krysí a myší vzorky: celková RNA≥5 ug; pro ostatní živočišné vzorky: celková RNA≥10 ug
Koncentrace vzorku U živočišných vzorků: koncentrace ≥150ng/ul; pro člověka, u krys ​​a myších vzorků: koncentrace ≥65ng/ul; pro rostliny a houby, koncentrace≥250ng/ul
Čistota vzorku OD260/280≥1,8, OD260/230≥1,8; pro zvířata RNA28S: 18S≥1,0RIN≥7,0; pro rostliny a houby RNA 28S18S: ≥1,0RIN≥6,5
Strategie konstrukce knihovny

Knihovna krátkých insertů: cca 200 bp krátké inserty

Sekvenční strategie 91 PE Sekvenování
Obsah bioinformatické analýzy

Standardní bioinformatická analýza s referencí (referenční geny, genomová sekvence a genová anotace by měly být poskytnuty)

 1. Filtrování dat zahrnuje odebrání adaptérů, kontaminace a nekvalitních čtení ze syrových čtení
 2. Posouzení sekvenování (Statistika přiřazení, hodnocení náhodnosti sekvenování, distribuce čtení na referenčním genomu)
 3. Genová exprese a anotace (genové pokrytí a hloubka pokrytí)
 4. Analýza odlišné genové exprese (měly by být k dispozici 2 nebo více vzorků)
 5. Analýza expresního profilu diferenciálně exprimovaných genů (Zákazník musí určit, které geny mají být zahrnuty do komparativní analýzy genové exprese, například geny se signifikantně odlišnou expresí v porovnání se vzorky léčených hormonem 2 hodiny, 4 hodiny a 8 hodin)
 6. GO analýza diferenciálně exprimovaných genů
 7. Analýza obohacení signálních cest diferenciálně exprimovanými geny
 8. Vyhlazení genových struktur
 9. Identifikace alternativně sestřižených transkriptů
 10. Predikce a anotace nových transkriptů
 11. SNP analýza

Standardní bioinformatická analýza (de novo sestavení transkriptomu)

 1. Filtrování dat zahrnuje odebrání adaptérů a nekvalitních čtení ze syrových čtení
 2. Statistická analýza a vyhodnocení dat
 3. Sestavení výsledků (délková distribuce kontigů, délková distribuce transkriptů)
 4. Funkční anotace transkriptů a COG klasifikace
 5. GO klasifikace transkriptů
 6. Analýza signálních cest transkriptů
 7. Predikce oblastí kódující protein (CDS)
 8. Analýza odlišné exprese transkriptů (je třeba uvést dva nebo více vzorků)
 9. Geneontology (GO) klasifikace rozdílně exprimovaných transkriptů (je třeba uvést dva nebo více vzorků) a analýza obohacení signálních cest
 10. SNP analýza
 11. Vývoj SSR markerů a design primerů

Bioinformatická analýza na zakázku

Můžeme také provést analýzu na zakázku pro splnění požadavků konkrétních projektů.

Ukazatel dokončení Čistá výstupní data by neměla být menší, než je požadováno ve smlouvě.
Doba zpracování Standardní doba odezvy pro tento postup (viz výše) je 50 pracovních dní (více dnů bude uvedeno při 20 a více vzorků).

 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti