Upravit stránku

Genomová databáze

1. Katalogová čísla

  • DN-105: Genomová databáze

2. Účel a význam

Genomová databáze je viditelná databáze interakcí, která může realizovat integraci genomu,
RNA a proteinové sekvence z určitého druhu. Genomová databáze může realizovat získávání data vizualizaci genomových funkcí různých typů. Vytvoření databáze genomu daného druhu bude poskytovat velmi užitečný analytický nástroj pro výzkumné pracovníky.

3. Experimentální postup a metody

Genomová databáze
Podrobnější informace o údajích potřebných pro vytvoření databáze a dodací lhůtě naleznete v přiloženém katalogu.
Nahoru