Adaptivní imunitní systém využívá při obraně organizmu nesmírně různorodý repertoár lymfocytárních receptorů k rozpoznání a neutralizaci cizích látek. Analýza složení receptorů B- a T-buněk in vivo může poskytnout imunologický pohled na studovanou nemoc a pomoci při vývoji biologických látek a vakcín. Technologie zobrazení povrchu může být také použita jako doplňkový nebo alternativní přístup k detekci protilátek, a to jak antigen-vazebných (Fab), tak jednořetězcových variabilních fragmentů (scFv), cílených proti antigenu.
Imunogenomika

Možnosti imunosekvenování

Naše sada imunogenomických služeb poskytuje sekvenování nové generace pro populace s přírodními a rekombinantními protilátkami pro dosažení vysoce výkonné analýzy různých populací. Možnosti zahrnují fyzické párování VH/VL nebo α/β řetězců každého komplexu a nefyzické párování odvozené z frekvenční analýzy. Níže naleznete optimální řešení pro váš projekt.

Platforma pro identifikaci protilátek
Metoda párování sekvencí řetězců
Frekvenční analýza
Metoda párování sekvencí řetězců
Fyzické párování
Cílové sekvence
Aplikace
in vivo imunoprofilování jednobuněčné imunoprofilování

B-buněčné receptory (BCR)

T-buněčné receptory (TCR)

profilování repertoáru BCR/TCR

objev protilátek  in vivo

screening hybridomů

in vitro amplikované sekvenování s krátkým čtením ultradlouhé aplikované sekvenování antigen-vazebné fragmenty (Fab)
jednořetězcové variabilní fragmenty (scFv)
detekce protilátek in vitro prostřednictvím povrchového zobrazení

 

Pracovní postupy imunosekvenování

 

Imunoprofilování

Imunoprofilování

Jednobuněčné imunoprofilování

Jednobuněčné imunoprofilování

Analyzujte rozmanitost klonů pomocí technologie sekvenování s dlouhým čtením. Těžké a lehké řetězce amplifikované společně v jediném produktu PCR jsou souvisle sekvenovány pomocí platformy PacBio Sequel®. Tento přístup fyzicky spáruje sekvence obou řetězců.

Ultra-dlouhé sekvenování amplikonů

Nabízí souvislé sekvenování předem připravených amplikonů
až do 10 kb. 

TargetGxOne™

Ideální pro projekty vyžadující amplifikaci a sekvenování na zakázku.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti