Omezování přenosu nemoci

U infekčních chorob je základním přístupem snaha o omezení přenosu onemocnění. V reálné situace se průběh onemocnění liší podle konkrétní nákazy, nicméně boj s nákazou je namířen proti přenašeči. Jde spíše o prevenci v podobě jeho hubení chemickými postřiky, omezení jeho rozmnožování nebo osobní ochrany jednotlivců.

virus COVID-19

Prevence onemocnění

U některých nakažlivých chorob může být přenos zjednodušen a zdrojem a přenašečem onemocnění je člověk sám. To se týká právě chorob způsobovaných většinou např. viry, nebo bakteriemi.

Původce vstupuje do lidského organizmu různými branami podle prostředí v němž se pohybuje:

  • vzduchem při dýchání (aerosol)
  • gastrointestinálním traktem při jídle a pití
  • kůží a sliznicemi při přímém osobním kontaktu

Koronavirová infekce patří mezi kapénkovou, protože hlavní branou vstupu jsou nosohltan a plíce, ačkoliv nelze vyloučit i ostatní cesty vstupu, především sliznice. Kapénky hlenu obsahující virové částice jsou vydechovány nechráněnými ústy nebo nosem do vzdálenosti několika metrů. Tato vzdálenost se zvyšuje při kašli a kýchání a může být mnohem větší, než je uváděna bezpečná vzdálenost dvou metrů.

Doporučené nebo nařizované ochranné opatření nošení „roušek“ omezuje zásadním způsobem tuto vzdálenost z hlediska přenosu viru z nakažené osoby, ale zdaleka nepředstavuje významnou ochranu pro nositele roušky, což nebylo na počátcích pandemie zdůrazňováno. K ochraně vlastní osoby je nezbytné používat složitější zařízení, jakým jsou masky (respirátory), kterými jsou vybavováni zdravotníci a všechny osoby, které jsou při své práci vystavovány vysokému riziku nákazy. Tyto osoby podle stupně rizika používají i respirátory a masky chránící oči včetně rukavic a neprodyšných oděvů, aby byl znemožněn přístup viru celkově.

Tyto způsoby omezují šíření infekce jak na straně zdroje (nakažené osoby), tak nakazitelných (citlivých) osob, které se zatím s původcem onemocnění nesetkaly.

Z hlediska šíře preventivních opatření je optimální ochránit co nejvíce osob, které jsou citlivé, protože se dosud s odpovědným agens nesetkaly. Jejich význam klesá s mírou promořenosti.

Vývoj vakcíny

Umělou analogií promořenosti populace je vyvolání odolnosti očkováním a i zde platí, že účinnost tohoto opatření je tím vyšší, čím větší část populace byla očkována. Na přípravě vakcín, které by umožnily očkování a indukci antivirové reakce imunitního systému osob, které se s virem ještě nesetkaly, pracuje v současnosti ve světě více než 100 nejrůznějších laboratoří, mezi nimiž je i jedna domácí a předpokládá se, že ke schválení některých z nich ke klinickému použití by mohlo dojít již koncem tohoto roku. Paleta připravovaných vakcín (pokud je známo) je velice široká a teprve jejich využití v praxi ukáže jejich kvalitu.

Léčba onemocnění

Antivirotika

Účinná antivirotika jsou většinou namířena proti metabolizmu nukleových kyselin tak, aby omezila, nebo zcela zablokovala replikaci virových genomů.

zdroj: Cennimo DJ.CoronavirusDisease 2019 (COVID-19) Treatment& Management https://emedicine.medscape.com/article/2500114-treatment#d10

  • Remdesivir zkracuje doby léčby o třetinu

zdroj: https://www.abc.net.au/news/2020-07-11/remdesivir-approved-by-tga-coronavirus-covid-19-australia/12446036

  • Dexamethason snižuj úmrtnost o 20 %

zdroj: https://www.sciencenews.org/article/steroid-dexamethasone-reduce-covid-19-coronavirus-deaths

  • Nitazoxanide

zdroj: https://www.medscape.com/answers/2500114-197646/what-is-the-role-of-nitazoxanide-in-the-treatment-of-coronavirus-disease-2019-covid-2019
 

Monoklonální protilátky

Reakce nakažených osob se projevuje imunitní reakcí v podobě produkce protilátek a cytotoxických buněk s různou specifitou. Protilátková reakce v podobě protilátek IgM a IgG bývá namířena proti antigenům bílkovin tvořícím hlavní složku virových výčnělků, kterými se koronavir přichycuje na buňkách nesoucích ve své membráně bílkovinu ACE2 (Angiotensin I Converting Enzyme 2), a této reakci vytvořené protilátky brání. Z hlediska nákazy vlastně virus inaktivují (brání jeho vstupu do buněk). Protilátky jsou antigenně specifické (lze je získat jako monoklonální), a tvořící buňky lze izolovat a množit v tkáňových kulturách.

zdroj: https://iweb3.fnusa.cz/lecba-a-prevence-nemoci-covid-19-za-pouziti-monoklonalnich-protilatek/

Závěrem

Současná pandemie otevřela nezvykle velké množství otázek, na které teprve hledáme odpověď, a to nejen obecnou, ale i konkrétní. Hledáme řešení, která mohou být aplikovatelná ihned, nebo v nedaleké budoucnosti. Na tom bude záležet, v jakém stavu lidstvo z pandemie odejde a jak bude připraveno na postpandemické období.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti