Společnost highQu podporuje výzkum koronavirusu a vývoj detekčních testů SARS-CoV-2

highQu qPCR a jednokrokové RT-qPCR master mixy prvotřídní kvality zaručují spolehlivé a reprodukovatelné výsledky v mnoha laboratořích po celém světě.

- highQu jednokrokové RT-qPCR kity se již úspěšně používají v testech detekce koronavirusu

- Naše výrobní kapacity dosahují 500 000 až 1 milion reakcí denně

- Jednokrokové kity RT-qPCR jsou k dispozici ve velkém množství od 5 000 do 50 000 reakcí

- Objednávejte 24/7 na adrese biogen@biogen.cz nebo volejte na 241 401 693

 

Všechny produkty pro COVID-19 naleznete na našem e-shopu.

 

 

Tato stránka kombinuje veškeré informace o tom, co highQu nabízí, podle doporučení WHO pro koronaviry a CDC navržených RT-PCR testů, pro podporu všech laboratoří a společností zapojených do vývoje a výroby testovacích kitů na COVID-19/SARS-CoV-2.

 

O pandemické situaci a testovacích kitech pro koronaviry

Testování na 2019-nCoV u lidí lze krátce rozdělit do tří samostatných fází, kde se používají různé techniky a reagencie. První fází je odběr vzorků (nasofaryngeálních výtěrů) a transport vzorků v médiu pro konzervaci virů. Druhým krokem je extrakce virové RNA, která se ve většině případů provádí pomocí automatizovaných systémů, které využívají extrakční kity RNA na bázi magnetických kuliček. Konečným testovacím stupněm je reverzní transkripce RNA a amplifikace cDNA pomocí virově specifických sond a kvantitativních jednokrokových RT qPCR kitů. Ty obvykle zahrnují mixy pro reverzní transkripci a mixy pro qPCR.

 

Proč objednávat reagencie highQu, které mají být použity pro výzkum COVID-19 a vývoj testů

Vaše výhody:

- highQu jednokrokové RT-qPCR kity a master mixy qPCR se již úspěšně používají v detekčních testech na koronavirus

- Reagencie highQu jsou používány s důvěrou laboratořemi po celém světě (publikace)

- Reagencie highQu jsou optimalizovány pro rychlé protokoly

- Hromadné objednávky jsou dodávány do 4 až 8 pracovních dnů

- Vyráběno za přísných požadavků na kvalitu v zařízeních s certifikací ISO

- Získáte nepřetržitou službu @ 241401693 a biogen@biogen.cz

 

Podmínky prodeje

- Abychom minimalizovali nedostatek reagencií pro život zachraňující testy COVID-19, pracujeme v této nouzové situaci podle pravidla „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

- Zavázali jsme se dodávat produkty co nejdříve, avšak vzhledem k možným logistickým / přepravním a celním potížím na celém světě mohou být dodávky zpožděny.

 

Produkty COVID-19 v centru pozornosti - kity highQu RT qPCR dostupné v měřítku 5/50/500 ml, s denní kapacitou 5 až 10 litrů

Nejlepší vlastnosti:

- Robustní - odolné vůči inhibitorům, pracují v širokém rozsahu reakčních podmínek

- Rychlé - navrženy pro protokoly rychlého cyklování, což umožňuje rychlé výsledky testů

- Vynikající výkon - skvělé výsledky na složitých templátech a při multiplexování

 

Kity 1Step RT qPCR pro jednokrokovou RT qPCR v jedné zkumavce z RNA templátů zahrnují qPCR master mix a směs termostabilní reverzní transkriptázy HighScriber™ s inhibitorem RNáz. Kity mohou být dodávány s vodou. Pro zákazníky OEM mohou být kity dodávány tak, jak jsou, nebo jako samostatné složky. Každá složka kitu je k dispozici v měřítku 5 ml, 50 ml, 500 ml. K dispozici jsou také verze 1Step RT qPCR Probe Kit s nízkou nebo vysokou koncentrací ROX.

 

Produkty a složky pro jednokrokovou RT qPCR:

#QOP01 – 1Step RT qPCR Probe Kit

#QOP02 – 1Step RT qPCR Probe ROX L Kit

#QOP03 – 1Step RT qPCR Probe ROX H Kit

#QOP01c1 – 1Step RT qPCR Probe Mix, 2X – qPCR master mix optimalizovaný pro jednokrokovou RT qPCR, složka  #QOP01.

#QOP02c1 – 1Step RT qPCR Probe Mix, 2X – qPCR master mix optimalizovaný pro jednokrokovou RT qPCR, složka #QOP02.

#QOP03c1 – 1Step RT qPCR Probe Mix, 2X – qPCR master mix optimalizovaný pro jednokrokovou RT qPCR, složka #QOP03.

#QOP01c2 – RT3 Mix, 20X – RT enzymová směs, složka výše uvedených kitů.

#WAT01 – PCR voda, složka výše uvedených kitů.

 

COVID-19 související produkty - highQu qPCR master mixy, k dispozici v měřítku 5/50/500 ml

Nejlepší vlastnosti:

- Robustní - odolné vůči inhibitorům, pracují v širokém rozsahu reakčních podmínek

- Rychlé - navrženy pro protokoly rychlého cyklování, což umožňuje rychlé výsledky testů

- Vynikající výkon - skvělé výsledky na složitých templátech a při multiplexování

qPCR master mixy (lze je kombinovat ve vlastních kitech 1Step RT qPCR) umožňují dosáhnout nejvyšší citlivosti za standardních i rychlých podmínek cyklování a poskytují vynikající výsledky na složitých templátech s minimální nebo žádnou optimalizací.

 

Seznam qPCR master mixů:

#QPP01 - ORA™ qPCR Probe Mix, 2X

#QPP02 - ORA™ qPCR Probe ROX L Mix, 2X

#QPP03 - ORA™ qPCR Probe ROX H Mix, 2X

 

Zaměřeno na základní složky kitů - highQu dNTP  dostupné v 1 ml, 25 ml, 100 ml a ve větším měřítku

Nejlepší vlastnosti:

- > 99%  čistota  potvrzená HPLC

- Čisté bez kontaminujících a deaminovaných nukleotidů, pyrofosfátů

- Bez nukleáz a proteáz, z bakteriální a lidské DNA

- Funkčně testovány v náročných aplikacích

- Stabilní během skladování / používání a vícenásobného zmrazování / rozmrazování

 

Seznam highQu dNTP:

#NUCA dATP, 100 mM Sodium Salt Solution, v 1 ml, 25 ml, 100 ml, a větším měřítku.

#NUCC dCTP, 100 mM Sodium Salt Solution, v 1 ml, 25 ml, 100 ml, a větším měřítku.

#NUCG dGTP, 100 mM Sodium Salt Solution, v 1 ml, 25 ml, 100 ml, a větším měřítku.

#NUCT dTTP, 100 mM Sodium Salt Solution, v 1 ml, 25 ml, 100 ml, a větším měřítku.

 

Další produkty užitečné pro výzkum COVID-19 a vývoj detekčních kitů

- HighScriber ™ Reverse Transcriptase Mix, 20X - RT enzym používaný v našich 1Step RT-qPCR kitech

- qScriber ™ cDNA Synthesis Kit - syntéza cDNA pro přípravu vysoce kvalitních templátů pro qPCR

- highQu.com - kompletní portfolio produktů

 

V neposlední řadě…

Víme, že víte, jak to funguje a jak optimalizovat vaše reakce ...

Přesto si prohlédněte naše nejlepší tipy pro optimalizaci PCR pro rychlejší výsledky v rukou našich OEM:

1. Tip číslo jedna - MÍCHÁNÍ všech reagencií je velmi důležité pro vaše výsledky qPCR

Před použitím nepodceňujte důležitost míchání všech reagencií. To je zvláště důležité při práci s velkým množstvím a koncentrovanými roztoky. Vysoce koncentrované dNTP nebo pufry používané bez důkladného promíchání poskytují nekonzistenci výsledků kvůli fluktuacím koncentrací.

2. Tip číslo dvě - klíčem je optimalizace podmínek CYKLOVÁNÍ

Každý dodavatel reagencií navrhuje provedení teplotního gradientu pro váš první experiment qPCR s novým master mixem nebo novou sadou primerů a sond. Prosím, vždy to udělej. Různé koncentrace solí pufrů (iontové síly) mění chování nasedání vašich primerů a sond. Každý nový master mix qPCR vyžaduje úpravy cyklování.

highQu qPCR master mixy mají vysokou iontovou sílu a vyžadují vyšší teploty nasedání primerů pro co nejoptimálnější výkon. Začněte experimenty s qPCR mixy za použití teplotního gradientu s 0,5-teplotními stupni v rozmezí 58 °C až 65 °C. Doby cyklování se mohou také lišit mezi mixy. Neprovádějte příliš dlouhou denaturaci, extenzi nebo nasedání primerů, nejprve se řiďte doporučením dodavatele.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti