Finská společnost GENEVIA TECHNOLOGIES působí na poli bioinformatiky od roku 2011. Zaměstnává tým bioinformatiků, biologů a softwarových inženýrů k šíření nejnovějších metod analýzy dat a bioinformatického know-how do všech odvětví biologických věd. 

Biologické vědy se transformují do oboru náročného na údaje, přičemž se stále více rozvíjí a nabízí komerčně dostupná měření omics. Zatímco experimenty jsou snadno dostupné pro všechny vědce v oblasti biologie, analýza velkých biologických datových souborů nikoli.

Genevia prezentuje bioinformatiku jako službu. To znamená, že vám nabízíme celý tým bioinformatiků, vědců v oblasti dat a biologie, kteří vám poskytnou koncová data jako je výsledek sekvenčních dat nové generace. Věříme, že kombinace vysoce výkonných měření a dobře navržené analýzy prospívá veškerému výzkumu a vývoji v oblasti biologických věd.

Analýza výstupních dat sekventování DNA

Nabízené datové analýzy

Analýza DNA Seqdat

Získejte více informací ze získaných dat DNA sekvenování: 

 • Variantcalling: Správně filtrovaný seznam variant vám pomůže zaměřit se na relevantní nálezy.
 • Anotace varianta: Proměňte seznam variant na genomové informace s příslušnými anotacemi.
 • Změny v počtu kopií: Vysvětlete regulační a fenotypové rozdíly u aberantních změn v počtu genových kopií.
 • Genomové přestavby: Celogenomové sekvenování vám umožní vidět každou aberaci ve vašich genomech.
 • Sestavení genomu: Přesná struktura genomu funguje jako perfektní výchozí bod pro jakoukoli studii.
 • Anotace genomu: Výpočtové anotace vám umožní určit nové geny ve vašich genomech.
 • Objevování bezbuněčných DNA biomarkerů: Sekvenční analýza kapalných biopsií pro vývoj diagnostiky.
 • Metagenomická analýza: Studujte složení mikrobiálních druhů a jejich změny ve vašich vzorcích.

Analýza RNA Seqdat

   Ačkoli je analýza genové exprese základním kamenem analýzy dat ze sekvenování RNA, nemusí skončit na této úrovni. Také rádi prozkoumáváme některé méně zjevné regulační mechanismy a transkriptomové markery, jako je například:

 • alternativní sestřih a alternativní polyadenylační události
 • alelově specifická exprese
 • exprese dlouhých nekódujících RNA 
 • exprese transpozónových elementů
 • genetické varianty
 • post-transkripční A-to-I editace
 • TCR a sekvence protilátek
 • fúzní geny
 • nové transkripty
 • a další analýzy

Analýza epigenomických dat

Podívejte se na pozadí expresních profilů s analýzou epigenomických dat

 • DNA vazebná místa (ChIP-seq): Podívejte se na transkriptomický potenciál transkripčního faktoru na úrovni celého genomu.
 • Chromatinový stav (ChIP-seq): Kompletní analýza transkripčního potenciálu pomocí integrace dat o modifikaci histonů.
 • DNA-metylace (BS-seq, RRBS-seq, MeDIP-seq): Zjistěte, jak metylace ovlivňuje transkripční profily.
 • Sekvenování chromatinu (ATAC-seq): Testy založené na NGS vám umožňují studovat regulaci prostřednictvím histonové okluze.
Analýza dat jako výstup pro vědce v první linii
Nabízené analýzy, reagencie a další materiál určený pro biochemické analýzy nalezenete na našem e-shopu.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti