All-in-One CRISPR / Cas9 KO Kit

Tento kit je vysoce účinný a přesný pro editaci genů. Test je založen na nejnovější umělé endonukleáze CRISPR / Cas9. Ve srovnání s tradičními technologiemi TALEN a ZFN lze s CRISPR / Cas9 KO Kitem jednodušeji manipulovat a vykazuje nejvyšší knockout účinnost. Kit CRISPR / Cas9 KO All-in-One je použitelný pro modifikaci genů téměř ve všech druzích savčích buněk.

Lineární vektor pGK1.1 obsahuje dvě složky: expresní kazetu Cas9 nukleázy a klonovací kazetu pro naváděcí RNA (gRNA). Navrhnutý fragment DNA kódující cílovou CRISPR RNA (crRNA) může být rychle a vysoce účinně klonován do klonovací kazety gRNA.

Screening pozitivních klonů po transfekci lze snadno a efektivně provést štěpením enzymem KOD (knockout detection), který má silnou endonukleázovou aktivitu. PCR produkty cílové oblasti z jednotlivých klonů jsou denaturovány a potom znovu spojeny za vzniku heteroduplexní DNA. KOD enzym může efektivně a specificky rozpoznat a štěpit mismatch místa v heterogenních duplexech DNA.

CRISPR technologie

Knockout Detection (KOD) Kit

Knockout detekční kit (KOD) poskytuje jednoduchou a vysoce účinnou metodu pro detekci genového knockoutu a genového polymorfismu. Základní složka kitu je knockout detekční enzym (KOD), který má silnou endonukleázovou aktivitu a je homologní s Cel. KOD enzym může účinně rozpoznat a štěpit mismatch místa v heterogenních duplexech DNA.

Kit KOD může být široce použit pro detekci genového knockoutu u savců, bakterií, hub, virů a rostlin, zvláště je použitelný pro skríning pozitivních klonů a detekci účinnosti knockoutu pomocí technologií CRISPR / Cas9, TALEN nebo ZEN.

Vlastnosti

  • Rychlá doba trvání — 5 až 20 minut dostatečných k detekci jakéhokoliv typu mutací, jako je například substituce, inzerce a delece.
  • Jednoduchý — PCR produkt může být přímo použit pro enzymatické štěpení bez čištění.
  • Účinný — Detekovatelný rozsah velikosti mutací je od 1 bp po několik set párů bází.
  • Pohodlný — Štěpený PCR produkt lze analyzovat pomocí standardní agarózové gelové elektroforézy.
  • Analýza směsných vzorků — Ke stanovení účinnosti mutace lze použít enzymatické štěpení PCR produktu z buněčné směsi.
Knockout Detection (KOD) Kit

O potenciálu metody CRISPR se dočtete v našem článku

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti