Tekutá biopsie

Blood STASIS™ 21 - ccfDNA

Pro odběr plné krve a stabilizaci cirkulující bezbuněčné DNA (ccfDNA) až 21 dnů

Blood STASIS ™ 21-ccfDNA je plastová vakuová zkumavka pro odběr, antikoagulaci, stabilizaci, transport a skladování žilní plné krve, stejně jako pro zachování cirkulující bezbuněčné DNA (ccfDNA). 

 • Přeprava a skladování vzorků při pokojové teplotě po dobu až 21 dnů.
 • Stabilizace cirkulující bezbuněčné DNA (ccfDNA).
 • Zkumavka pro přímý odběr krve, stabilizaci, transport a skladování.
Magbio
Blood STASIS™ 21 - ccfDNA

Kit cfKapture™ 21

Kit pro izolaci cirkulující bezbuněčné DNA ze stabilizované plazmy

Kit cfKapture™ 21 je systém pro purifikaci cirkulujících bezbuněčných nukleových kyselin z plazmy. Je určen k izolaci cirkulující bezbuněčné DNA (cfDNA) z plné krve maternální a nádorové. Kit cfKapture 21 zahrnuje všechny nezbytné reagencie od stabilizace separované plazmy až po purifikaci cfDNA. Dlouhodobá stabilizace plazmy při pokojové teplotě během skladování nebo transportu je dosažena smícháním plazmového vzorku s naším pufrem SE, který umožňuje stabilizaci vzorků plazmy při pokojové teplotě až 21 dnů. Tato funkčnost nabízí laboratořím při zpracování vzorků časovou flexibilitu pro optimalizaci jejich provozní efektivity a příjem vzorků na místní i mezinárodní úrovni. Izolovaná cfDNA může být přímo použita pro PCR v reálném čase a přípravu DNA knihovny vhodné pro sekvenování příští generace. Tento kit je určen pouze pro výzkumné účely.

3 velikosti kitu pro izolaci různých objemů plazmy:

 • 3-5 ml
 • 1-2 ml
 • 200 µl - 400 µl
Postup

Porovnání výkonu: cfKapture 21 versus QIAamp ccfDNA kit

cfDNA byla purifikována z 400ul plazmy za použití MagBio cfKapture 21 a QIAamp Circulating Nucleic Acid Kitu. Vzorky plazmy byly odděleny od 1 ml plné krve zdravého muže a byly odebrané do EDTA, Blood STASIS 21, PAXgene ccfDNA a Truck BCT zkumavek a uchovány při pokojové teplotě po dobu 1 hodiny. Výtěžek byl hodnocen pomocí Qubit.
Poznámka: Carrier RNA doporučená výrobcem QIAamp Circulating Nucleic Acid kitu nebyla záměrně přidána během extrakční procedury, aby se zabránilo zkreslení výsledných čísel.


Sekvenování příští generace

Kity RNA Elite (5ml, 50ml, 500ml)

Kity pro purifikaci RNA nebo cDNA

Kity HighPrep RNA Elite využívají MagBio paramagnetickou kuličkovou technologii v pevné fázi pro vysoce účinnou purifikaci RNA nebo cDNA pro aplikace in vitro, jako je transkripce, amplifikace antisense RNA (aRNA) stejně jako je syntéza RNA a cDNA sond. Tento protokol umožňuje získaní mikroRNA (miRNA), malé RNA a celkové RNA z enzymatických reakcí, koncentraci miRNA a celkové RNA ze zředěného vzorku. Tento protokol lze použít pro manuální postupy, stejně jako lze kit přizpůsobit automatickým stanicím.

Účinnost purifikace RNA pomocí HighPrep RNA Elite

10 ul o koncentraci 40ng/ul a 4ng/ul bylo purifikováno pomocí HighPrep RNA Elite a eluováno do 20 ul a pak analyzováno na Agilent Tapestation. Míra výtěžnosti: 85-92 %, hodnoty RIN: 9,6 – 10,0.

Kity HighPrep PCR (5ml, 50ml, 500ml)

Kity pro čištění NGS knihoven

Kity HighPrep PCR jsou navrženy pro optimální čištění knihoven pro sekvenování příští generace, a to pomocí účinného čištění zahrnujícího po sobě jdoucí enzymatické reakce (tj. oprava konců, dA-konec, ligace adaptéru). PCR HighPrep se používá k čištění knihoven zaměřených na sekvenátory, jako je Life Technology (ABI SOLiD, Ion Torrent PGM, Ion Proton); Illumina (HiSeq 2000, MiSeq, GAII); a Roche 454).

HighPrep

Kity MagQuant Plus DNA (96 a 384 vzorků)

Kity pro normalizaci DNA

Kity MagQuant Plus DNA používají systém založený na paramagnetických částicích pro kvantifikaci genomové DNA a normalizaci koncentrace. Normalizace DNA nastává během procesu purifikace. Standardní metody kvantifikace DNA vyžadují použití standardní křivky odvozené od vzorků DNA o známé koncentraci; zpracování vzorků DNA z různých zdrojů vyžaduje hodně práce a použití činidel. MagQuant DNA patentovaná technologie umožňuje získat danou kvantitu a koncentraci DNA ze vzorků DNA bez ohledu na zdroj, a to přidáním specifického množství částic MagQuant DNA do vzorku DNA..

Systém MagQuant DNA Kit eliminuje potřebu standardní křivky a umožňuje zpracování mnoha vzorků DNA s různých zdrojů, což vede ke snížení pracovní síly a celkových nákladů. Normalizační proces se skládá z vazby genomové DNA na magnetické částice, poté jejich oddělení na magnetu, následné promytí částic vodou za účelem odstranění přebytečné DNA, nukleotidů, solí a dalších nečistot, a nakonec eluce DNA. Proces může být automatizován pro aplikace s vysokou propustností na většině automatizovaných platforem, které jsou v současné době na trhu.

Aplikace:

 • PCR
 • Konstrukce knihovny (NGS)

Čas pracovního postupu: cca 40 min

Kity

Sangerovo sekvenování

HighPrepTM DTR (5ml, 50ml, 500ml)

Systém založený na kuličkách pro odstranění terminátorů a čištění sekvenačních reakcí

HighPrep ™ DTR je paramagnetický kuličkový systém, který je určen k odstranění neinkorporovaných terminátorů ze Sangerovo sekvenační reakce. Systém HighPrep ™ DTR se skládá ze selektivně vázané DNA na HighPrep ™ DTR částice s následným promytím nukleotidů, primerů a necílových amplikonů a nakonec eluce čisté DNA, která se může přímo použít v následných aplikacích. HighPrep ™ DTR je určen jak pro manuální, tak i plně automatizované čištění sekvenačních produktů.

Hlavní výhody

 • Finančně efektivní. Ušetříte až 30 % podobného produktu od konkurenta. 
 • Získáte stejnou nebo lepší délku čtení než u konkurenta. Viz obrázek 1. 
 • Dlouhá čtení: Phred20 dosahuje více než 700.
 • Dosáhnete míry průchodu 85 % nebo vyšší. 
 • Žádná centrifugace nebo vakuové kroky.
 • Kompatibilní s BigDye® v1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 a dalšími běžně používanými barvivy. 
 • Snižuje ředění přípravku BigDye® v poměru 1/4, 1/8, 1/16 a 1/32. Snižuje náklady na vzorky. 
 • Flexibilní - lze přizpůsobit většině standardních robotů pro manipulaci s roztoky. 
 • Může být použit ve 96 nebo 384 jamkových formátech.

  Komparativní analýza HighPrep™ DTR vs CleanSEQ ®

MAGBIO

Kity MagQuant Plus DNA (96 a 384 vzorků)
Kity pro normalizaci DNA

Viz. kategorie Sekvenování příští generace

Komparativní analýza HighPrep™ DTR vs CleanSEQ ®
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti