Xenotransplantace, neboli transplantace orgánů, tkání nebo buněk mezi různými živočišnými druhy, představuje nadějnou cestu, jak řešit celosvětový nedostatek lidských dárců orgánů. Každý rok umírají tisíce pacientů, kteří marně čekají na vhodného dárce, zatímco poptávka po transplantacích stále roste. Vědci se proto intenzivně zabývají výzkumem xenotransplantací, především s využitím prasat jako zdrojových zvířat. 🔬🧬

Prasata jsou pro xenotransplantace vhodná díky své fyziologické a anatomické podobnosti s člověkem. Mají srovnatelnou velikost orgánů, podobnou fyziologii a relativně krátký reprodukční cyklus, což usnadňuje jejich chov a genetické modifikace. Hlavní výzvou však zůstává překonání imunitní bariéry mezi lidským příjemcem a prasečím štěpem, která může vést k rychlé rejekci transplantovaného orgánu. 🐷🧫

Jedním z klíčových kroků v řešení tohoto problému bylo vyřazení genu pro α-1,3-galaktosyltransferázu (GGTA1) u prasat. Tento enzym je zodpovědný za tvorbu α-Gal epitopu, který je hlavním terčem lidských protilátek při hyperakutní rejekci. Orgány z GGTA1 knockoutovaných prasat vykazují výrazně sníženou míru odmítnutí po transplantaci do primátů, což je významným milníkem na cestě k klinickému využití xenotransplantací. 🧬🩺

Další strategií je vnesení lidských genů do genomu prasat, které by zajistily expresi proteinů regulujících imunitní odpověď. Například lidský gen pro CD46, inhibitor komplementu, byl úspěšně exprimován v prasečích orgánech a snížil jejich poškození po transplantaci do opic. Podobně i exprese lidských genů pro CD55 a CD59, další regulátory komplementu, přispěla ke zvýšení odolnosti prasečích buněk vůči lidskému imunitnímu systému. 💉🧫

Kromě imunologických aspektů se výzkum xenotransplantací zaměřuje také na prevenci přenosu zvířecích patogenů na člověka, tzv. zoonóz. Hlavním rizikem je prasečí endogenní retrovirus (PERV), který je přirozeně přítomný v genomu prasat a potenciálně může infikovat lidské buňky. Pomocí technologie CRISPR-Cas9 se podařilo vytvořit prasata s inaktivovanými PERV proviry, čímž se významně snížilo riziko zoonózy. 🦠🧬

Xenotransplantace však nejsou omezeny pouze na prasata. Vědci zkoumají i další zvířecí druhy jako potenciální zdroje orgánů a tkání pro lidi. Například geneticky modifikované krysy a myši by mohly poskytnout kmenové buňky nebo neurony pro léčbu neurodegenerativních onemocnění, zatímco transgenní králíci by mohli být využiti pro produkci lidských proteinů v mléce. 🐭🐰
Velký potenciál má také kombinace xenotransplantací s poznatky regenerativní medicíny. Prasečí orgány by mohly sloužit jako biologické lešení, na kterém by se pěstovaly pacientovy vlastní buňky, čímž by se minimalizovalo riziko rejekce. Takto vytvořené "humanizované" orgány by mohly být ideálním řešením pro pacienty s chronickým selháním orgánů. 🫀🩻

Navzdory slibným výsledkům výzkumu xenotransplantací a genetiky stále zbývá vyřešit řadu etických, právních a sociálních otázek. Je třeba zajistit bezpečnost pacientů, dobré životní podmínky zdrojových zvířat a transparentní informování veřejnosti o přínosech a rizicích xenotransplantací. Některé náboženské a filozofické směry také vznášejí námitky proti využívání zvířat pro lidské účely, což vyžaduje citlivou a otevřenou diskuzi. 🚦💬
D

ůležitým aspektem je také regulace a legislativa v oblasti xenotransplantací. Je třeba vytvořit jasný právní rámec, který by stanovil podmínky pro výzkum, klinické zkoušky a případné komerční využití xenotransplantací. Mezinárodní spolupráce a harmonizace předpisů bude klíčová pro zajištění bezpečnosti a efektivity této slibné technologie. 📜🌍
Xenotransplantace ve spojení s pokroky v genetice, regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství představují fascinující oblast výzkumu s obrovským potenciálem pro zlepšení lidského zdraví. Nedávné úspěchy, jako je 9měsíční přežití opice s transplantovaným prasečím srdcem nebo funkční prasečí ledviny u mozkově mrtvého člověka, dávají naději, že se podaří překonat zbývající překážky a zavést xenotransplantace do klinické praxe. 🩺❤️

Je však třeba postupovat obezřetně, dbát na etické principy a zajistit maximální bezpečnost a prospěch pro všechny zúčastněné strany. Pouze zodpovědný a transparentní výzkum, který bude brát v úvahu zájmy pacientů, zvířat i společnosti jako celku, může naplnit skutečný potenciál xenotransplantací a přinést naději tisícům lidí čekajících na životně důležitou transplantaci. 🔬🌍
#xenotransplantace #genetika #transplantace #organdonation #animalresearch #bioethics #CRISPR #regenerativemedicine #tissueengineering #regulace #mezinárodníspolupráce
Zdroje:
1. https://www.nature.com/articles/s41587-021-01178-x
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221007495
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7204516/
4. https://www.nature.com/articles/d41586-022-00155-x
5. https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba3442
6. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2201422
7. https://www.nature.com/articles/s41587-020-0605-1
8. https://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(20)30312-9
9. https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ten.teb.2020.0158
10. https://www.who.int/transplantation/xeno/en/
 

 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti