Technika zobrazování živých buněk umožňuje vyšetření v reálném čase téměř všech aspektů buněčné funkce pod vlivem normálních a experimentálních podmínek, a proto je zejména populární u vědců v oblasti cytologie

AbbineTraKine™ Pro je série organických buněk-propustných fluorescenčních sond, které mohou selektivně rozpoznávat a značit organely.

Značící kity AbbkineTraKine™ jsou sada fluorescenčních zobrazovacích nástrojů pro značení buněk a organel. Jsou vhodné pro různé fluorescenční platformy.
 

  TraKine™ Pro Live-cell značící kity se super rozlišením

AbbkineTrakineTM Pro je série produktů pro dlouhodobé barvení a zobrazování s vysokým rozlišením, určená pro značení sub-buněčných struktur živých a fixovaných buněk. UnikátníTrakineTM barviva v kombinaci s mikroskopií s vysokým rozlišením (jako je SIM, STED, TIRF, STORM a PALM) jsou perfektní pro pozorování dynamiky buněk a třírozměrné struktury buněk.
TraKine™ Pro Live-cell Tubulin značící kit

TraKine™ Pro Live-cell Tubulin značící kit

Tubulin je hlavní stavební blok mikrotubulů, který je přítomen téměř ve všech eukaryotických buňkách. Mikrotubuly fungují jako strukturní a mobilní prvky v mitóze, intracelulárním transportu, pohybu bičíku a cytoskeletu.

Tubulin je heterodimer, který se skládá z a-tubulinu a b-tubulinu; obě podjednotky mají molekulovou hmotnost 55 kDa a sdílejí značnou homologii. 

TraKine™ Pro Live-cell Lysosome značící kit

TraKine™ Pro Live-cell Lysosome značící kit

Lysosom je organela ohraničená membránou, která se nachází v mnoha živočišných buňkách a ve většině rostlinných buněk. Lysosomy jsou sférické váčky, které obsahují hydrolytické enzymy, které mohou štěpit mnoho druhů biomolekul.

Kromě degradace polymerů je lysosom zapojen do různých buněčných procesů, včetně sekrece, opravy plazmatické membrány, buněčné signalizace a energetického metabolismu.

TraKine™ Pro Live-cell Mitochondrion značící kit

TraKine™ Pro Live-cell Mitochondrion značící kit

Mitochondrie je organela s dvojitou membránou a vyskytuje se u většiny eukaryotických organismů. Navíc dodává buněčnou energii, mitochondrie jsou zapojeny i do jiných úkolů, jako je signalizace, buněčná diferenciace, jakož i udržení kontroly buněčného cyklu a růstu buněk.

Mitochondrie se podílejí i na několika lidských onemocnění, včetně mitochondriálních poruch, srdeční dysfunkce atd.

TraKine™ Pro Live-cell Nuclei značící kit

TraKine™ Pro Live-cell Nuclei značící kit

Jádro je organela ohraničená membránou, která se nachází v eukaryotických buňkách. Obsahuje většinu genomu buňky, organizovaného jako mnoho dlouhých lineárních molekul DNA v komplexu s velkým množstvím proteinů, jako jsou například histony, a tvoří tzv. chromozomy.

Jádra si zachovávají integritu genů a kontrolují buněčné aktivity regulací genové exprese, která je kontrolním centrem buňky.

TraKineTM Pro sondy s dobrým výkonem v porovnání s ostatními komerčními barvami.

Snímky s časovým odstupem jsou získány pomocí SIM zobrazování v živých buňkách U2OS. V porovnání s barvami MitoTracker® série TraKineTM vykazují lepší výkon, zvláště jsou vhodné pro sledování dynamiky živých buněk.

Vlastnosti a výhody

  • Proprietární sonda obsahuje fluorescenční barvivo a jednotku, která selektivně rozpoznává organely s vysokou specificitou, nízkým pozadím, výbornou fotostabilitou a dobrou propustností do buněk.
  • Optimalizovaný protokol barvení pro značení sub-buněčných struktur v savčích živých a fixovaných buňkách.
  • Fluorescence může trvat několik hodin v buňkách, stabilní a perzistentní, zvláště ideální pro monitorování dynamiky.
  • Super rozlišení, vhodné zejména pro konfokální zobrazování s dlouhodobým super-rozlišením (např. SIM, STED, TIRF, STORM a STORM, PALM).
  • Bezpečné, velmi nízká nebo žádná cytotoxicita pro buňky.

TraKine™ buněčné značící kity

AbbkineTraKine ™ kity pro barvení buněk jsou sadou běžných fluorescenčních zobrazovacích nástrojů pro barvení celých buněk a organel (včetně plazmatických membrán, mitochondrií, atd.), a jsou optimalizovány pro živé a fixované buňky v suspenzi nebo přisedlé.
 

Kit pro dvojité značení živých a mrtvých buněk

Tento kit poskytuje praktický test pro vyhodnocení životaschopnosti buněk a je založen na současném stanovení živých a mrtvých buněk dvěma sondami: LiveDye, propustné do buněk, zelené fluorescenční barvivo (Ex / Em: 488/530 nm) pro barvení živých buněk; NucleiDye, nepropustné do buněk, červené fluorescenční barvivo (Ex / Em: 535 / 617nm) pro barvení mrtvých buněk.

Kit pro sledování živých buněk (zelená fluorescence)

Live Cell TrackingKit (Green Fluorescence) poskytuje univerzální a dobře udržované činidlo pro sledování buněk (CellTracker Green), pro monitorování pohybu buněk, lokalizace, proliferace, migrace, chemotaxe a invaze. CellTracker Green sondy jsou dobře udržovány v živých buňkách přes několik generací a mohou vydávat fluorescenci po dobu nejméně jednoho týdne. Sondy jsou přeneseny do dceřiných buněk, ale nejsou přeneseny do sousedních buněk v populaci.
TraKineTMMitochondrion and NuclearStainingKit
  • Proprietární MitoOrange™ (Ex/Em: 579/599 nm);
  • Hoechst 33342 (Ex/Em: 350/461 nm, když navázáno na DNA)
  • Obě barviva jsou zachována po fixaci formaldehydem a permeabilizaci.
TraKineTM F-actinStainingKit
  • Optimalizovaný protokol pro značení, identifikaci a kvantifikaci F-aktinu ve formaldehyd-fixovaných a permeabilizovaných tkáňových řezech, buněčných kulturách nebo experimentech bez buněk.

  • Proprietární phalloidin, sonda s vysokou afinitou pro F-aktiny a mnohem vyšší fotostabilita než jiné konjugáty fluorescein-phalloidin.

ExKine™ Protein &Organelle Extrakční kity (pro savčí buňky a tkáně)
ExKine™ Protein &Organelle Extrakční kity (pro savčí buňky a tkáně)
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti