Upravit stránku

Nukleotidy

Informujte se o možnostech aplikace nukleotidů, základních jednotek molekul nukleových kyselin, které se liší obsahem dusíkatých bází a schopností tvořit vodíkové vazby.

Nukleotidy

dNTP

dATP, dCTP, dGTP, dTTP, dITP, dUTP

Thermo Scientific dNTP (2'-deoxynukleosid 5'-trifosfáty) jsou vysoce stabilní nukleotidy, dodávané jako 100 mM vodný roztok titrovaný na pH 7.3-7.5 s hydroxidem sodným. Nukleotidy mají větší než 99% čistotu, jsou bez nukleáz a bez lidské a E. coli DNA. Jsou určené pro mnoho různých aplikací molekulární biologie.

Testovány v aplikacích:

 • PCR s velkým rozsahem (40 kb).
 • Syntéza cDNA a RT-PCR.
 • Real-time PCR.
 • Standardní PCR.
 • PCR s vysokou věrohodností.
Nukleotidy
Nukleotidy
Nukleotidy
Nukleotidy
dITP je vhodný pro použití ve všech aplikacích molekulární biologie, včetně PCR a RT-PCR s Tag DNA Polymerázou, syntéza cDNA, genotypizace SNP, a extenze primerů. dITP není vhodný pro PCR s „proofreading“ (korekčními) enzymy nebo se směsí obsahující korekční enzym.
Nukleotidy

dUTP není vhodný pro PCR s „proofreading“ (korekčními) enzymy nebo se směsí obsahující korekční enzym.

Nukleotidy

dNTP Směsi

Thermo Scientific dNTP směsi obsahují smíchané vodné roztoky dATP, dCTP, dGTPdTTP, každého v konečné koncentraci 2, 10 nebo 25 mM. Nukleotidy mají větší než 99% čistotu, jsou bez nukleáz a bez lidské a E. coli DNA. Směsi nabízí možnost snížit počet pipetovacích kroků a riziko chyb při přípravě reakce. Jsou určené pro mnoho různých aplikací molekulární biologie.

Přednosti

 • Více než 99% čistota ověřena metodou HPLC.
 • Bez lidské a E. coli DNA.
 • Vysoce stabilní:
  • stabilní mnoho let při -20 °C;
  • stabilní i po několika cyklech zmrazování a rozmrazování;
  • až 95% z dNTP zůstává v trifosfátové formě i po 7 týdnech při pokojové teplotě;
  • až 90% z dNTP zůstává ve trifosfátové formě i po 30 cyklech PCR (1 minuta při 94 °C, 3 minuty při 72 °C).

Testovány v aplikacích:

 • PCR s velkým rozsahem (40 kb).
 • Syntéza cDNA a RT-PCR.
 • Real-time PCR.
 • Standardní PCR.
 • PCR s vysokou věrohodností.

dNTP Set

Thermo Scientific dNTP Set je užitečná sada 100 mM vodných roztoků dATP, dCTP, dGTP a dTTP, dodávaných v samostatných lahvičkách. Roztoky těchto extrémně stabilní nukleotidů jsou titrovány na pH 7.3-7.5 s NaOH. Nukleotidy mají větší než 99% čistotu, jsou bez nukleáz a bez lidské a E. coli DNA. Jsou určené pro mnoho různých aplikací molekulární biologie.

Přednosti

 • Více než 99% čistota ověřena metodou HPLC.
 • Bez lidské a E. coli DNA.
 • Vysoce stabilní:
  • stabilní i po několika cyklech zmrazování a rozmrazování;
  • až 95% z dNTP zůstává v trifosfátové formě i po 7 týdnech při pokojové teplotě;
  • až 90% z dNTP zůstává ve trifosfátové formě i po 30 cyklech PCR (1 minuta při 94 °C, 3 minuty při 72 °C).

Testovány v aplikacích:

 • PCR s velkým rozsahem (40 kb).
 • Syntéza cDNA a RT-PCR.
 • Real-time PCR.
 • Standardní PCR.
 • PCR s vysokou věrohodností.

dNTP / dUTP Směs

Thermo Scientific dNTP / dUTP Mix je roztok obsahující dATP, dCTP a dGTP, každý v konečné koncentraci 2 mM a dUTP 4 mM. Všechny nukleotidy mají větší než 99% čistotu, jsou bez nukleáz a bez lidské a E. coli DNA. Směs nabízí možnost snížit počet pipetovacích kroků a riziko chyb při přípravě reakce. Mix je určený pro přímé použití v PCR s Taq DNA polymerázou, reverzní transkripci a dalších aplikacích.

Přednosti

 • Více než 99% čistota ověřena metodou HPLC.
 • Bez lidské a E. coli DNA.
 • Vysoce stabilní:
  • stabilní minimálně 100 cyklů zmrazování a rozmrazování;
  • až 95% z dNTP zůstává v trifosfátové formě i po 7 týdnech při pokojové teplotě;
  • až 90% z dNTP zůstává ve trifosfátové formě i po 30 cyklech PCR (1 minuta při 94 °C, 3 minuty při 72 °C).

Testovány v aplikacích:

 • Syntéza cDNA a RT-PCR.
 • Real-time PCR.
 • Standardní PCR.

NTP

ATP, CTP, GTP, UTP

Thermo Scientific NTP (nukleosid 5'-trifosfáty) jsou vysoce stabilní nukleotidy, dodávané jako 100 mM vodný roztok titrovaný na pH 7.3-7.5 s hydroxidem sodným. Nukleotidy mají větší než 99% čistotu a jsou určené pro různé aplikace molekulární biologie.

Přednosti

 • Více než 99% čistota ověřena metodou HPLC.
 • Funkce testována v in vitro transkripci.
 • Vysoce stabilní – stabilní 2 roky při -20°C a po opakovaných cyklech zmrazování a rozmrazování.
Nukleotidy
Nukleotidy
Nukleotidy
Nukleotidy

ATP, CTP, GTP, UTP v Tris pufru

Thermo Scientific NTP (nukleosid 5'-trifosfáty) jsou vysoce stabilní nukleotidy, dodávané jako 100 mM vodný roztok titrovaný na pH 7.3-7.5 s Tris bazí. Nukleotidy mají větší než 99% čistotu, jsou bez nukleáz a testovány na funkci v in vitro transkripci.

Přednosti

 • Více než 99% čistota ověřena metodou HPLC.
 • Vyšší výtěžky v in vitro transkripci při použití NTP v Tris pufru v porovnání s NTP titrovanými s NaOH.
 • Bez kontaminujících nukleotidů a endo- a exodeoxyribonukleáz a ribonukleáz.
 • Vysoce stabilní – stabilní 3 roky při -20°C a po opakovaných cyklech zmrazování a rozmrazování.

Aplikace

 • In vitro transkripce.
 • Amplifikace RNA.
 • Syntéza siRNA.
 • Syntéza aRNA.
 • Ligace.
 • Fosforylace.

NTP Set s NaOH nebo Tris pufrem

Thermo Scientific NTP Set je užitečná sada 100 mM vodných roztoků ATP, CTP, GTP a UTP, dodávaných v samostatných lahvičkách. Roztoky těchto extrémně stabilní nukleotidů jsou titrovány na pH 7.3-7.5 s NaOH nebo Tris bazí. Nukleotidy mají větší než 99% čistotu a jsou určené pro různé aplikace molekulární biologie.

Přednosti

 • Více než 99% čistota ověřena metodou HPLC.
 • Funkce testována v in vitro transkripci.
 • Vyšší výtěžky v in vitro transkripci při použití NTP v Tris pufru v porovnání s NTP titrovanými s NaOH.
 • Vysoce stabilní – stabilní 2 roky při -20°C a po opakovaných cyklech zmrazování a rozmrazování.

Aplikace

 • In vitro transkripce.
 • Amplifikace RNA.
 • Syntéza siRNA.
 • Syntéza aRNA.

Modifikované nukleotidy

Aminoalyl-dUTP

Thermo Scientific Aminoalyl-dUTP (5- [3-aminoalyl] -2'-deoxyuridin-5'-trifosfát) se dodává jako 10 mM a 50 mM vodný roztok titrovaný na pH 7,0 s NaOH. Aminoalyl-dUTP může být enzymaticky začleněn do DNA s následujícími enzymy: reverzní transkriptázy, Taq DNA polymeráza, phi29 DNA polymeráza, Klenowův fragment, Klenowův fragment exo- a DNA polymeráza I. Vytvořená DNA obsahující aminy může být následně označena jakýmkoli amin- reaktivním fluorescenčním barvivem, biotinem nebo haptenem.
Nukleotidy

Aminoalyl-UTP

Thermo Scientific Aminoalyl-UTP (5- [3-aminoalyl] -2'-uridin-5'-trifosfát) se dodává jako 50 mM vodný roztok titrovaný na pH 7,0 s NaOH. Aminoalyl-UTP může být enzymaticky začleněn do RNA s následujícími enzymy: T7, T3 a SP6 RNA polymerázy. Vytvořená RNA obsahující aminy může být následně označena jakýmkoli amin- reaktivním fluorescenčním barvivem, biotinem nebo haptenem.
Nukleotidy

Biotin-11-dUTP

Thermo Scientific Biotin-11-dUTP (biotin-epsilon-aminocaproyl-[5-NaN-2'-deoxyuridin-5'-trifosfát) se dodává jako 1mM vodný roztok titrovaný na pH 7,0 s NaOH a je určen pro enzymatické neradioaktivní značení DNA.
Biotin-11-dUTP může být enzymaticky začleněn do DNA s následujícími enzymy: reverzní transkriptázy, Taq DNA polymeráza, phi29 DNA polymeráza, Klenowův fragment, Klenowův fragment exo- a DNA polymeráza I.
Nukleotidy

Fluorescein-12-dUTP

Thermo Scientific Fluorescein-12-dUTP (fluorescein-5(6)-carboxaminocaproyl -[5-NaN-2'-deoxyuridin-5'-trifosfát) se dodává jako 1mM vodný roztok. Fluorescein-12-dUTP může být enzymaticky začleněn do DNA s následujícími enzymy: reverzní transkriptázy, Taq DNA polymeráza, phi29 DNA polymeráza, Klenowův fragment, Klenowův fragment exo- a DNA polymeráza I.

Nukleotidy

dm4CTP, dm5CTP, dm6ATP

Thermo Scientific dm4CTP (2'-deoxy-N4-methylcytidin 5'-trifosfát), dm5CTP (2'-deoxy-5´-methylcytidin 5'-trifosfát), dm6ATP (2'-deoxy-N6-methyladenosin 5'- trifosfát) modifikované nukleotidy se dodávají jako 10mM vodné roztoky titrované na pH 7,0 s NaOH. dm4CTP, dm5CTPdm6ATP mohou být enzymaticky začleněny do DNA s enzymy Taq DNA polymerázou, Klenowovým fragmentem a mohou být použity pro syntézu metylované DNA.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti