Připravili jsme pro vás slovníček základních pojmů z oboru molekulární biologie a genetiky. Seznamte se s termíny, které jsou podstatou každodenní práce s biologickým materiálem, jeho analýzou, sekvenací atd. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi zodpovíme všechny vaše otázky.

DNA Deoxyribonukleová kyselina. Dvojřetězcová nebo jednořetězcová (u virů) molekula. V lidském organismu ji tvoří fosfodiesterový řetězec, čtyři základní purinové (adenin, guanin) či pirimidinové (thymin, cytosin) báze a zbytek fosfátu.
RNA Ribonukleotidová kyselina. Jednořetězcová nebo dvouřetězcová (u virů) molekula, které se v lidském organismu může vyskytovat v podobě ribosomální rRNA, mediátorivé mRNA nebo translační tRNA.
Nukleotid Mnoho nukleotidů v přesně daném pořadí vytváří řetězec (makromolekulu) DNA, respektive RNA - polymeruje. Obsahuje pětiuhlíkatý cukr, fosfátový zbytek a především dusíkatou bázi, která ho specifikuje.
Kodón Trojice nukleotidů (triplet), na který se váže tRNA - jednořetězcová molekula RNA, sbalená do specifické podoby jetelového listu. Každá tRNA v živé buňce přenáší jednu (případně několik) ze základních 20 (21) pro lidský organismus charakteristických aminokyselin.
Mutace Záměna, nebo též modifikace, nejčastěji dusíkaté báze. Ta je ve většině případů vratná a bývá mnohdy opravena polymerázou ihned při přepisu (replikaci), nebo následně eliminována opravnými mechanismy. Pokud se tak nestane, ani to neznamená pro buňku žádné nebezpečí, neboť výsledný produkt genu může být stejný. Znamená-li mutace změnu nevratnou, tj. ireverzibilní, zůstane pozměněná genetická informace v buňce a může být předána i do dalších generací.
Polymorfismus Změna, modifikace, variabilita, která se v dané populaci vyskytuje častěji než u jednoho procenta jedinců.
Gen Jednotka genetické informace, která je vyjadřována (přepisována) při replikaci do RNA a následně do proteinů.
Exprese Konečné vyjádření genu, jehož produktem je tělu vlastní produkt. Ten je tvořen z přijatých látek v potravě.
Promotor Regulační úsek genu, na který nasedá reverzibilně (vratně) polymeráza a řídí replikaci sousedícího genu nebo genů ve vazbě (pevně spjatých).
Replikace V podobě přesně daného pořadí nukleotidů, jež tvoří úseky dále přepisované při replikaci, sekvence regulační nebo oblasti, které nemají zatím známou funkci. Jejich přítomnost je však důležitá, neboť snižují pravděpodobnost výskytu mutace (a následné změně genetické informace) v genech.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti