Upravit stránku

PCR resekvenování / detekce SNP / sekvenování metodou kráčení

1. Katalogová čísla

  • GS-100-1301: PCR resekvenování
  • GS-100-1401: Detekce SNP
  • GS-100-1501: Sekvenování metodou kráčení (walking)

2. Účel a význam

  1. Monogenní genetická choroba: výzkum patogenních genů a genová diagnostika
  2. Komplexní onemocnění: výzkum revelantních genů a analýza citlivosti na léky
  3. Asociační analýza mezi fenotypy a úroveň DNA variant s mutacemi, insercemi, delecemi, atd.
Nahoru