Upravit stránku

Profilování proteomu

1. Katalogová čísla

 • PR-101: SDS-PAGE-LC-MS / MS
 • SP-600-1101: Příprava vzorku
 • HS-500-1101: Analýza MS
 • BA-112-1101: Standardní bioinformatická analýza
 • BA-212-1101: Pokročilá bioinformatická analýza
 • BA-312-1101: Vlastní bioinformatická analýza
 • PR-102: HPLC-LC-MS / MS
 • SP-600-1102: Příprava vzorku
 • HS-500-1102: Analýza MS
 • BA-112-1102: Standardní bioinformatická analýza
 • BA-212-1102: Pokročilá bioinformatická analýza
 • BA-312-1102: Vlastní bioinformatická analýza

2. Účel a význam

Profilování proteinů si klade za cíl provést identifikaci maximálního množství proteinů a funkční anotaci z komplexního extraktu vzorku, včetně tkáně, plazmy, tělní tekutiny atd.Tato metoda může poskytnout potřebné základní znalosti pro další analýzy v oblasti proteomiky.

3. Experimentální postup a metody

Profilování proteomu
Podrobnější informace o vzorcích, bioinformatické analýze a dodací lhůtě naleznete v přiloženém katalogu.
Nahoru