1. Katalogová čísla

 • RA-102: ProkaryotníRNA-Seq(Transkriptom)
 • SP-201-1101: Konstrukce mRNA-Seqknihovny
 • HS-102-1002: 91 PEsekvenování
 • BA-101-1102: Standardní bioinformatická analýza
 • BA-301-1102: Bioinformatickáanalýza na zakázku

2. Účel a význam

Transkriptom je celkový soubor transkriptů, především mRNA a nekódující RNA, v jedné buňce nebo v populaci buněk za určitých podmínek. Na základě sekvenční technologie příští generace, RNA-Seq (Transkriptom) je schopné podávat objektivní informace o transkriptomu a může být použito v základním vědeckém výzkumu, lékařském výzkumu, farmakogenomice a výzkumu léčiv.

3. Experimentální postup a metody

Experimentální postup a metody

4. Požadavky na vzorky

Stav vzorku Integrovaná celková RNA, která byla ošetřena DNázou. Vyhněte se kontaminaci proteiny při izolaci RNA.
Množství vzorku Pro prokaryotní vzorky: celková RNA ≥ 5μg.
Koncentrace vzorku Pro prokaryotní vzorky: koncentrace ≥65ng/ul
Čistota vzorku OD260/280≥1,8; OD260/230 ≥ 1,8; RNA 23S:16S≥1; RIN ≥ 6,0
Strategie konstrukce knihovny

Knihovna krátkých insertů: cca 200 bp krátké inserty

Sekvenční strategie 91 PE Sekvenování
Obsah bioinformatické analýzy

Standardní bioinformatická analýza s referencí (referenční geny, genomová sekvence a genová anotace by měly být poskytnuty)

 1. Filtrování dat zahrnuje odebrání adaptérů, kontaminace a nekvalitních čtení ze syrových čtení
 2. Posouzení sekvenování (Statistika přiřazení, hodnocení náhodnosti sekvenování, distribuce čtení na referenčním genomu)
 3. Výpočet rRNA poměru (RNA sekvence musí být poskytnuta)
 4. Genová exprese a anotace (genové pokrytí a hloubka pokrytí)
 5. Analýza expresního profilu diferenciálně exprimovaných genů (Zákazník musí určit, které geny mají být zahrnuty do komparativní analýzy genové exprese, například geny se signifikantně odlišnou expresí v porovnání se vzorky léčených hormonem 2 hodiny, 4 hodiny a 8 hodin)
 6. Identifikace nových transkriptů
 7. SNP analýza

Standardní bioinformatická analýza (de novo sestavení transkriptomu)

 1. Filtrování dat zahrnuje odebrání adaptérů a nekvalitních čtení ze syrových čtení
 2. Statistická analýza a vyhodnocení dat
 3. Sestavení výsledků (délková distribuce kontigů, délková distribuce transkriptů)
 4. Funkční anotace transkriptů
 5. GO klasifikace transkriptů
 6. COG analýza transkriptů
 7. Analýza metabolických cesttranskriptů
 8. Predikce oblastí kódující protein (CDS)
 9. Analýza odlišné exprese transkriptů (je třeba uvést dva nebo více vzorků,pokud párové porovnání bude provedeno více než 10krát, cena analýzy bude podle ceníku za analýzu na zakázku)
 10. Geneontology (GO) klasifikace rozdílně exprimovaných transkriptů (je třeba uvést dva nebo více vzorků) a analýza obohacení signálních cest.

Bioinformatická analýza na zakázku

Můžeme také provést analýzu na zakázku pro splnění požadavků konkrétních projektů.

Ukazatel dokončení Čistá výstupní data by neměla být menší, než je požadováno ve smlouvě.
Doba zpracování Standardní doba odezvy pro tento postup (viz výše) je 50 pracovních dní.

 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti