Informujte se o možnostech využití různých pufrů a chemikálií ve vašich projektech molekulární biologie nebo biochemie. Nabízíme tyto pufry a chemikálie:

0,5M EDTA, pH 8,0

Thermo Scientific 0,5 M EDTA, pH 8,0 je vodný roztok kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA, disodná sůl) filtrovaný přes 0,22 um membránu. Roztok je ideální pro biochemii a aplikace molekulární biologie, které vyžadují chelátory pro dvojmocné kationty. Tím, že tvoří komplexy s kovovými ionty, EDTA inhibuje enzymatické reakce závislé na kovech. EDTA tvoří komplexy kovových iontů v molárním poměru 1:1.

Aplikace

 • Ukončení enzymatických reakcí závislých na kovech.
 • Ochrana DNA proti nukleázám závislým na kovech.

10X TBE pufr (Tris-borát-EDTA)

Thermo Scientific 10X TBE pufr (Tris-borát-EDTA) je nejčastěji používaný pufr pro elektroforézu DNA a RNA na polyakrylamidovém gelu. TBE se používá pro nedenaturační nebo denaturační (7 M močovina) gely. Pufr je také běžně používán pro automatické sekvenování DNA na gelu. TBE může být také použit pro agarózové gely, ale není vhodný pro preparativní gely k regeneraci nukleových kyselin. Vzhledem k tomu, že boritan v TBE pufru je silný inhibitor pro mnoho enzymů, TAE pufr (Tris-acetát-EDTA pufr, 10X prášek, sc-296647) se doporučuje pro enzymatické aplikace.

Aplikace

 • Elektroforéza nukleových kyselin v agarózovém a polyakrylamidovém gelu.
 • Používá se i jako pufr v elektroforetickém systému a také pro přípravu gelu.
 • Filtrován přes 0,22 um membránu.
 • Doporučuje se pro elektroforézu RNA a DNA fragmentů menších než 1500 bp.

2X RNA Loading Dye

Thermo Scientific 2X RNA Loading Dye se doporučuje pro přípravu RiboRuler RNA žebříčků a RNA vzorků pro elektroforézu na agarózovém nebo polyakrylamidovém gelu. Obsahuje barviva bromfenolovou modř a xylenkyanol FF pro sledování vzorku, stejně jako interkalační barvivo ethidium bromid. Ve většině denaturačních agarózových gelech, bromfenolová modř migruje o něco rychleji než lidská 5S rRNA, zatímco xylenkyanol FF migruje o něco pomaleji než 18S rRNA.

2X RNA Loading Dye obsahuje denaturační činidlo formamid, který umožňuje separaci fragmentů RNA podle velikosti i při nedenaturační elektroforéze. Formamid stabilizuje RNA.

Přednosti

 • Dvoubarevné sledování migrace DNA, RNA během elektroforézy.
 • Žádné maskování DNA, RNA během expozice gelu UV záření.
 • Denaturace DNA, RNA v důsledku přítomnosti formamidu.

Aplikace

 • Příprava DNA žebříčků, markerů a vzorků pro nanášení na denaturační gely.
 • Příprava RNA žebříčků, markerů a vzorků pro nanášení na agarózové nebo polyakrylamidové gely.

3M octan sodný, pH 5,2

Aplikace

 • Precipitace DNA
 • Precipitace RNA

50X TAE pufr (Tris-acetát-EDTA)

Thermo Scientific 50X TAE pufr (Tris-acetát-EDTA) je vhodný pro elektroforézu nukleových kyselin v agarózovém a polyakrylamidovém gelu. Můžete ho použít jako pufr pro genomovou a velkou nadšroubovicovou DNA, a můžete ho také použít jako pufr do elektroforetického systému a pro přípravu gelu.

Aplikace

 • Elektroforéza nukleových kyselin v agarózovém a polyakrylamidovém gelu.
 • Používá se jako pufr do elektroforetického systému a pro přípravu gelu.
 • Filtrovaný přes 0,22 um membránu.
 • Doporučuje se pro separaci RNA a DNA fragmentů větších než 1500 bp, pro genomovou DNA a pro velké nadšroubovicové DNA.

Diethylpyrokarbonát (DEPC) - voda

Přednosti

 • Bez endo-, exodeoxyribonukleáz, ribonukleáz a fosfatáz.

Glykogen, RNA kvalita

Thermo Scientific Glykogen je vysoce čištěný polysacharid odvozený z ústřic. Je to inertní nosič, který výrazně zvyšuje zisk nukleových kyselin při srážení alkoholem. Glykogen je nerozpustný v etanolu a tvoří sraženiny, které zachycují cílové nukleové kyseliny. Během centrifugace se tvoří viditelná peleta, což značně usnadňuje manipulaci s vysráženými nukleovými kyselinami. Glykogen kvantitativně sráží nukleové kyseliny ze zředěných roztoků s vyšší účinností než u tRNA, lineární polyakrylamidu nebo sonikované DNA.

Přednosti

 • Ideální pro vysokou regeneraci oligonukleotidů (> 8 bází) a malého množství DNA / RNA (> 20 pg) ze zředěných roztoků.
 • Tvoří dobře viditelné pelety.
 • Neinterferuje s enzymatickými reakcemi*
 • Neinterferuje s gelovou elektroforézou nukleových kyselin.
 • Neinterferuje se spektrofotometrickým stanovením koncentrace DNA / RNA, (A260 až 280 měření).
 • Kompatibilní s transformací DNA a in vitro transfekcí.

TopVision Agaróza

Thermo Scientific TopVision Agaróza poskytuje optimální koncentraci 0,7-2 % ve všech typických pufrových systémech. Jedná se o vysoce čištěnou agarózu s velmi nízkými hodnotami EEO certifikovanými přísnou kontrolou kvality.


TopVision Agaróza s nízkým bodem tání


TopVision Agarózové Tablety

TopVision agarózové tablety, s nízkou hodnotou EEO (LE), představují víceúčelovou agarózu ve formátu tablet, které jsou dodávány v blistru. Agarózové tablety mají standardní teplotu tání, což zajišťuje vysoké rozlišení, ostré proužky DNA s vysokou jasností a nízké pozadí. Jejich optimalizovaná gelová pevnost zvyšuje snadnost zpracování a manipulaci s gelem. Tablety jsou vyráběny bez použití organických rozpouštědel pomocí inovativního procesu, který je tak více ekologický a šetrný k životnímu prostředí.

Vlastnosti

 • Pohodlný formát tablet - odpadá prašné vážení.
 • Rychlý protokol rozpouštění.
 • "Green" - vyráběny s výrazně sníženým dopadem na životní prostředí pomocí inovativní technologie bez organických rozpouštědel.
 • Lepší rozlišení a menší pozadí.

TopVision agarózové tablety, s nízkou hodnotou EEO (LE), představují víceúčelovou agarózu ve formátu tablet, které jsou dodávány v blistru. Agarózové tablety mají standardní teplotu tání, což zajišťuje vysoké rozlišení, ostré proužky DNA s vysokou jasností a nízké pozadí. Jejich optimalizovaná gelová pevnost zvyšuje snadnost zpracování a manipulaci s gelem. Tablety jsou vyráběny bez použití organických rozpouštědel pomocí inovativního procesu, který je tak více ekologický a šetrný k životnímu prostředí.

  Tradiční agarózový prášek TopVision
agarózové tablety

Výhody TopVision agarózové tablety

Variabilita mezi gely Vysoká variabilita díky kroku vážení Formát tablet přináší vyšší konzistenci při manuálním zpracování Konzistentní výsledky
Manuální zpracování Časově náročné díky kroku vážení < 1 min - zcela odpadá krok vážení Šetří čas
Výrobní proces Velká závislost na používání organických rozpouštědel jako je metanol, acetonitril, DMF, heptan atd. Proces bez organických rozpouštědel - úplná eliminace jakýchkoliv organických rozpouštědel Ekologicky šetrný
Balení Plastové láhve Tablety v blistru - snadná manipulace a přenosnost Snadná manipulace

Porovnání s agarózou v prášku.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti