Upravit stránku

RAD-Seq evoluce populace (bez reference)

1. Katalogová čísla

  • RE-204: RAD-Seq evoluce populace (bez reference) 
  • HS-101-1001: 50 SE sekvenování
  • HS-102-1002: 91 PE sekvenování
  • BA-102-1205: Standardní bioinformatická analýza
  • BA-302-1205: Pokročilá bioinformatická analýza

2. Účel a význam

RAD značky jsou sekvence DNA, které bezprostředně hraničí s každou instancí určitého restrikčního místa po celém genomu. RAD značky mohou být použity jako marker, RAD značky mohou být analyzovány pro identifikaci anebo genotypizaci polymorfismů DNA sekvence, jako jsou například jedno-nukleotidové polymorfismy (SNP). Při použití této metody, můžete snížit komplexitu genomu a i bez referenčního genomu může tato technologie rychle identifikovat místa SNP, tyto SNP mohou být užitečné ve výzkumu evoluce populace.

3. Experimentální postup a metody

RAD-Seq evoluce populace
Podrobnější informace o vzorcích, bioinformatické analýze a dodací lhůtě naleznete v přiloženém katalogu.
Nahoru