Upravit stránku

RAD-Seq genetická mapa s vysokou hustotou (s referencí)

1. Katalogová čísla

  • RE-204: RAD-Seq genetická mapa s vysokou hustotou (s referencí)
  • HS-101-1001: 50 SE sekvenování
  • HS-102-1002: 91 PE sekvenování
  • BA-102-1204: Standardní bioinformatická analýza
  • BA-302-1204: Pokročilá bioinformatická analýza

2. Účel a význam

RAD značky jsou sekvence DNA, které bezprostředně hraničí s každou instancí určitého restrikčního místa po celém genomu. RAD značky mohou být použity jako marker pravděpodobných SSR/AFLP. RAD značky mohou být analyzovány pro identifikaci anebo genotypizaci polymorfismů DNA sekvence, jako jsou například jedno-nukleotidové polymorfismy (SNP). Při použití této metody, můžete snížit komplexitu genomu a i bez referenčního genomu může tato technologie rychle identifikovat místa SNP, a tak genetická mapa s vysokou hustotou může být sestavena, tato mapa může být použita pro QTL mapování.

3. Experimentální postup a metody

RAD-Seq genetická mapa s vysokou hustotou
Podrobnější informace o vzorcích, bioinformatické analýze a dodací lhůtě naleznete v přiloženém katalogu.
Nahoru