Krev je tekutina, která má v lidském těle mnoho funkcí. Přináší buňkám důležité živiny a odvádí vše, co již nepotřebují. Také bychom si měli uvědomit, že krev prochází mnoha orgány a jakmile jimi projde, její složení se změní. V některých tkáních je obohacená o buňky (lymfatický tkáň, kostní dřeň), v jiných o bílkoviny (játra), hormony (štítná žláza) atd. V jiných orgánech jsou naopak buňky z krve odstraňovány (slezina). Zvláštní úlohu má pak zažívací trakt, kde se stýká vnější prostředí obsahující mikrobiom a náš vlastní genom, které dohromady tvoří metagenom. 

Periferní krev, která prošla všemi zmíněnými i nezmíněnými orgány, zásobuje především náš mozek, svaly a kosti. Z nich naopak odstraňuje nepotřebné nebo dokonce škodlivé zbytky buněk či celé buňky (nádorové buňky). Na identifikaci těchto zbytků buněk z periferní krve se zaměřuje tekutá biopsie. Při této metodě se snažíme zbytky buněk z periferní krve identifikovat jak po stránce kvantitativní, tak kvalitativní. Identifikace se děje na úrovni bílkovin a nukleových kyselin.

Tekutá biopsie

Hlavním využití této metody nacházíme v onkologii a porodnictví, kde jsme schopni nahradit cytogenetická invazivní vyšetření — odběry choriových klků nebo plodové vody. 

Riziko spojené s invazivními metodami: 0,11 až 0,22 % případů

Detekce nejběžnější trisomie — 21. chromosomu neinvazivní metodou: 70 až 96 % v závislosti na věku a stavu matky a použité metody

Falešně pozitivní výsledky zpravidla vycházejí z analýzy rozpadlých fragmentů DNA pocházejících z fetálních buněk (placenty), které tvoří až 10% příměs, která je přítomná v matčině plazmě.
Falešné pozitivní výsledky je tedy nutné potvrdit invazivními metodami.

Po technické stránce je k dispozici několik přístupů, které dokáží především odhalit nejčastěji se vyskytující chromosomální odchylky (trisomie), ale i další změny např. ztráty nejrůznějších částí chromosomů, které odpovídají za patologické fenotypy v podobě syndromů. Pro náš případ si uvedeme testy neinvazivního vyšetření plodu (NIPT), nabízené několika zahraničním firmami.

Illumina

Firma Illumina nabízí test VeriSeq NIPT Solution v2 pro neinvazivní prenatální testování (NIPT), které využívá celogenomové sekvenování mimobuněčné DNA (cfDNA) získané z krevní plazmy matky v 10. týdnu těhotenství nebo později.

Uvedeným testem lze detekovat s vysokým stupněm přesnosti aneuploidie plodu pro chromosomy 21, 18, 13, X a Y. V dokumentaci se uvádí, že nedávná metaanalýza více klinických studií ukázala následující vážené sloučené hodnoty úspěšnosti detekce a specificity pro trisomii chromosomu 21 a trisomiichromosomu 18 u těhotenství s jedním plodem: trizomie chromozomu 21: 99,7 %, resp. 99,96 %, a trisomiechromosomu 18: 97,9 %, resp. 99,96 %.

Podle jedné studie může mít použití testu NIPT jakožto hlavního vyšetření u všech těhotenství za následek snížení počtu invazivních postupů k potvrzení diagnózy o 89 %

Více informací naleznete na stránkách výrobce zde.

Perkin Elmer

Firma Perkin Elmer nabízí unikátní detekční systém Vanadis® NIPT založený na tom, že fragmenty cfDNA jsou navázány na připravené sondy a převedeny do jednovláknových kruhových forem (rollingcircle), označeny a namnoženy pomocí polymerázy. V průměru připadá na jeden chromosom až 650 000 cílových míst (sond).

Kromě toho na rozdíl od předešlých testů obvykle vyžadujících na zpracování několik dnů (4 až 5), doby potřebné k zpracování jednoho vzorku nepřesahují 48 hodin s tím, že současně lze zpracovávat a vyhodnocovat na jedné mikrotitrační destičce až 84 pacientských vzorků včetně 9 vnitřních kontrol.

Agilent

Test Natera využívá detekci jednonukleotidových polymorfismů (SNP) a prokazuje trisomii 21, trisomii 18, trisomii 13, trisomiepohlavních chromosomů X a Y (XXY, XXX , XYYa případně i 22q11.2 deleční syndrom (DiGerorge), syndromy způsobené odchylkami 15 chromosomu (Prader-Willi, Angelman), syndrom Cri-du-chat (5p-) a deleční syndrom 1p36. Navíc je schopen identifikovat chromosomální triplodie.

NIDPGenetics

NIDPGenetics nabízí NIPT pod názvem Veracity s údajně téměř 100% úspěšností záchytu trisomií 21, 18 a 13, a aneuploidií X, Y, a navíc i čtyřech mikrodelecí (syndrom DiGeorge (22q11.2), deleční syndrom (1p36), syndrom Smith-Magenis (17p11.2) a syndromWolf-Hirschhorn (4p16.3).

Test je založen na cíleném výběru fragmentů a jejich sekvenaci.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti