Zatímco přenos DNA do bakterií (transformace) je relativně snadný, transfekce živočišných buněk je obtížnější. Úspěch transfekce buněk závisí na mnoha faktorech, jako je typ buněk a jejich kvalita, množství DNA, podmínky kultivace, přítomnost séra nebo antibiotik, metoda transfekce apod., které musí být optimalizovány
pro daný experiment.

Nejčastěji používané transfekční metody jsou založené na:

 • elektroporaci (krátkodobým pulsem elektrického proudu dojde k přechodnému narušení plazmatické membrány a umožnění prostupu molekul DNA),
 • chemických činidlech (umožňují vstup nabitým nukleovým kyselinám do buněk maskováním jejich náboje, nejčastěji jde o směsi polyaminů nebo lipidů),
 • virech (používají se virové partikule, které si zachovávají schopnost průniku buňky- retroviry a adenoviry),
 • mikroinjekcích (skleněnou mikrokapilárou je DNA přímo injikována do buňky, používá se pro přenos genů do oplodněných savčích vajíček, embryonálních zárodečných buněk, blastocyst).

TurboFectTM Transfection Reagent

TurboFect Transfection Reagent je neimunogenní transfekční činidlo pro přenos DNA plasmidůa expresních vektorů do eukaryotických buněk. Činidlo je ve formě sterilního roztoku a je to kationtový polymer. TurboFect Reagent interaguje s DNA za vzniku malých, stabilních a vysoce difúzních komplexů, které jsou snadno endocytovány.

Vlastnosti

 • Vysoká účinnost transfekce u široké škály buněčných typů
 • Optimalizace není nutná pro většinu buněčných linií
 • Vynikající účinnost transfekce v přítomnosti séra nebo bez séra
 • Minimální cytotoxicita
 • Ready-to-use- činidlo je hned určené pro použití

Aplikace

 • Stabilní a přechodná transfekce nebo ko-transfekce DNA nebo RNA
 • Experimenty s adherentními nebo suspenzními buňkami, diferencované nebo nediferencované buňky
 • Studie genové exprese a testy zahrnující GFP nebo luciferázové reportéry

PierceTM Protein Transfection Reagent

Thermo Scientific Pierce Protein Transfection Reagent je unikátní směs kationtových lipidů, které tvoří komplexy s proteiny, peptidy, protilátkami a dalšími biologicky aktivními molekulami.

Vlastnosti

 • Není třeba izolovat, klonovat a transfekovat genové sekvence
 • Optimální přenos za tři až čtyři hodiny po inkubaci
 • Přenos komplexů je nekovalentní, takže proteiny a peptidy si zachovávají biologickou aktivitu
 • Funguje s proteiny, peptidy a fluorescenčně značenými protilátkami

Buněčné linie, které byly úspěšně transfekovány pomocí Pierce Protein Transfection Reagent:

Buněčné linie, které byly úspěšně transfekovány pomocí Pierce Protein Transfection Reagent:

Thermo Scientific TurboFect in vivo Transfection Reagent

Thermo Scientific TurboFect in vivo Transfection Reagent je vysoce efektivní pro přenos DNA plasmidů in vivo, aniž by vyvolával zánětlivou odpověď. TurboFect in vivo byl aplikován pro přenos plasmidové DNA u myší a potkanů a je vhodný pro podání různými způsoby, např. intravenózně, intraperitoneálně, nebo intratumorální injekcí. Množství DNA a injekční objem bude záviset na pokusném zvířeti a způsobu podání, jakož i na cílové tkáni nebo orgánu a expresním vektoru.

Výhody

 • Nevyvolává zánětlivou reakci
 • Úspěšný přenos plasmidů různými způsoby
 • Funkčně testován u myší a potkanů

Thermo Scientific TurboFect Transfection Reagent

Thermo Scientific TurboFect Transfection Reagent se doporučuje pro účinnou transfekci plasmidové DNA. TurboFect je sterilní roztok kationtového polymeru ve vodě. Polymer tvoří kladně nabité komplexy s DNA, které jsou kompaktní a stabilní. Tyto komplexy chrání DNA před degradací a usnadňují efektivní přenos plasmidů do eukaryotických buněk.

Výhody

 • Vynikající účinnost transfekce v přítomnosti séra nebo bez séra
 • Hned pro použití  - není třeba ředit nebo jiná manipulace
 • Jednoduchý protokol
 • Vysoká účinnost transfekce plasmidové DNA do široké škály buněčných typů
 • Adherentní a suspenzní buňky
 • Diferenciované a nediferenciované buňky

ExGen 500 in vitro Transfection Reagent

ExGen 500 je lineární polyethyleniminové transfekční činidlo pro transfekci eukaryotických buněk, dokonce i v přítomnosti séra a antibiotik. ExGen 500 je vhodný pro transfekci široké řady buněk s vysokou účinností a nízkou toxicitou. Transfekce může být provedena v přítomnosti séra nebo bez séra. Činidlo se skládá z molekul lineárního polyethyleniminu (PEI). Tyto molekuly sdílejí vysoký potenciál kationtového náboje, a jsou proto velmi dobrá transfekční činidla pro přenos genů.

Výhody

 • Jednoduchý a rychlý protokol bez časově náročné výměny média
 • Vysoká účinnost transfekce a široký rozsah aplikací
 • Vhodný pro výrobu bílkovin a virů
 • Výkon prokázán v mnoha publikacích

ExGen 500 in vivo Transfection Reagent

ExGen 500, polyethylenimin (PEI), je používán pro účinný přenos genů do různých orgánů a tkání prostřednictvím intravenózní, intracerebrální nebo průdušnicové injekce. Činidlo vykazuje žádnou nebo jen minimální toxicitu v jakémkoliv in vivo systému.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti