Upravit stránku

Vytvoření katalogu genů u mikrobů

1. Katalogové číslo

MG-401-1101: Vytvoření katalogu genů u mikrobů

2. Účel a význam

Katalog neredundantních mikrobiálních genů může být vytvořen na základě metagenomického sekvenování pro jednoduché vzorky ze životního prostředí. Katalog by měl obsahovat většinu funkčních genů a informací o druhu v mikrobiálních komunitách, což by mělo významně odrážet skutečnou souvislost mezi symbiotickými mikroorganismy a také úzký vztah mezi mikrobya prostředím.

3. Experimentální postup a metody

Vytvoření katalogu genů u mikrobů
Podrobnější informace o vzorcích, bioinformatické analýze a dodací lhůtě naleznete v přiloženém katalogu.
Nahoru