Upravit stránku

Činidla, substráty a nosiče

V době alchymistů platila zásada „corpora non reagunt nisi liquida“, což bychom do češtiny přeložili jako „látky reagují, jen jsou-li rozpuštěné“. I když dnes bychom mohli tuto zásadu vyjádřit lépe, byť složitěji, platí stále - proto používáme nejrůznější roztoky a k určitým reakcím dochází jen za určitých podmínek, daných především složením těchto roztoků.

Některé roztoky mají účel stabilizující dané poměry - pufry. Jiné dodávají látky potřebné pro reakci - činidla a substráty. Účelem řady látek je vytvořit konkrétní prostorové uspořádání, např. zvětšením povrchu nebo vytvořením překážek pro pohyb molekul - to jsou nosiče.

Nahoru