Upravit stránku

Illumina HiSeq 2000 Sekvenování epigenomu

Studium epigenomu se zaměřuje na změny v regulaci genové exprese a genové aktivity, které nejsou závislé na sekvenci DNA. Epigenomika poskytuje globální analýzu epigenetických změn v rámci celého genomu. Mezi epigenetické změny patří metylace DNA a modifikace histonů, které regulují strukturu DNA a genovou expresi. Profilování metylace DNA poskytuje cenné informace o širokém spektru biologických procesů, včetně diferenciace kmenových buněk, mechanismů vlivů prostředí na vývoj komplexního onemocnění, buněčného stárnutí atd.

Přesné profilování metylace DNA může být klíčovým krokem při identifikaci potenciálních biomarkerů pro terapeutické intervence. BGI nabízí studium epigenomu pomocí bisulfidiového sekvenování, RRBS, MeDIP sekvenování a ChIP-Seq.

Nahoru