Fast DNA End Repair Kit je systém pro enzymatické zarovnání (otupení) a fosforylaci úseků DNA. Jejím výsledkem jsou tzv. tupé konce - komplementárně zakončené fragmenty DNA, které je možné následně spojit (ligovat) a využít například při klonování s využitím navazující řady kitů značky Thermofisher, kterou v České republice zastupuje naše společnost Biogen.

Obsah balení Fast DNA End Repair Kit

Obsah balení Fast DNA End Repair Kit
Fast DNA End Repair Kit Kód produktu K0771
End Repair Enzyme Mix 125 μl
10X End Repair Reaction Mix 250 ml

Práce s kitem jde snadno, rychle a s minimálním pipetováním

End Repair Enzyme Mix obsahuje již optimalizovanou směs T4 DNA polymerázy a Klenowova fragmentu pro vysoce účinnou modifikaci koncových nukleotidů segmentů DNA a dále T4 kinázu pro jejich efektivní fosforylaci. 10X End Repair Reaction Mix zahrnuje reakční pufr, ATP a dNTPs, tedy veškeré složky pro PCR.
Optimální je používat kit pro vzorky genomické DNA o velikosti PCR produktů 100-2500 bp, s koncentrací alespoň 0.5-5 μg a objemu ≤ 42.5 μl. Komponenty v obou mixech jsou připraveny tak, aby bylo možné snadno a v krátké době vložit přímo amplifikovanou a štěpenou DNA (restrikční enzymy Fermentas) do linearizovaného vektoru ošetřeného stejným způsobem, respektive totožnou restriktázou. V kitu je zahrnuta rovněž T4 DNA ligáza (enzym katalyzující spojování – ligaci, konkrétně tvorbu fosfodiesterových vazeb mezi fragmenty cizorodé DNA) a speciálně optimalizovaný pufr (5X Rapid Ligation Buffer).

Využijte možnosti objednat i další navazující kity

  • Nabízíme například ligace s využitím kitu Rapid DNA Ligation Kit, který umožňuje sjednotit PCR produkty, jak s přesahujícími, tak tupými konci, a vzniklou rekombinantní DNA transformovat do hostitelské buňky E. Coli (Transformaid), kde je rekombinantní vektor přímo namnožen. Výsledkem je velké množství identických klonů, jež jsou současně stejné s původní DNA. Vytvoření klonů je efektivní, rychlé a s dobrým výtěžkem i kvalitou.
  • Tyto vlastnosti mohou být dále zlepšeny rozšířením použitých komerčních sad např. o TransformAid™ Bacterial Transformation Kit k přípravě kompetentních buněk. Aplikací kitu je příprava odpovídajících bakteriálních kolonií nesrovnatelně rychlejší a doba od amplifikace původní sekvence v místě s variabilitou (eventuálně s mutací nebo jinou numerickou či nukleotidovou aberací) až po transformaci je podstatně kratší.

Systémy této řady poskytují při reakci vysokou účinnost a taktéž jistý komfort při samotné analýze. Laboratorní práce je totiž díky nim precizní s validními výsledky. Kladem je taktéž jejich komplexita, což znamená, že jednotlivé komerčně dodávané sady na sebe navazují bez nutnosti nákupu dalších speciálních chemikálií.

Důležitá upozornění

  • Veškeré komponenty pro daný krok celého procesu klonování jsou v konkrétních kitech obsaženy, všechny přípravky jsou zdraví nezávadné a šetrné k životnímu prostředí.
  • Speciální chemikálie, jako například reakční pufry nebo vektory, byly navrženy a optimalizovány speciálně pro klonování DNA vzorků v bakteriálních buňkách E. Coli.
  • Jejich specifikace byla potvrzena také experimentálně.

Kontrola kvality

Kontrola endo a exonukleáz byla provedena funkčním testováním a bylo dosaženo efektivity ≥95%, tj. očekávaného množství specifického PCR produktu.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti