Upravit stránku

Nová metoda detekce kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom je maligní nádorové onemocnění. Jeho výskyt neustále stoupá a má také velmi vysokou úmrtností. Za vysokou mortalitou tohoto onemocnění stojí zejména diagnostika v pozdějších fázích nemoci, kdy jsou léčebné metody bohužel velmi omezené.

Proto v lékařské společnosti panuje snaha vytvořit efektivní systém pro záchyt tohoto onemocnění v časném stádiu, a tím zvýšit šance pacienta na úspěšnou léčbu.

Mezi současné základní screeningové metody patři:

  • test okultního krvácení do stolice (TOKS)

  • primární screeningová kolonoskopie
Nová metoda detekce kolorektálního karcinomu
Do těchto vyšetření se nově zařazují také molekulárně-genetické screeningové techniky, které mají vysokou citlivost. Tyto metody jsou založené na průkazu mutací a aberantních metylací typických pro buňky adenokarcinomu nebo pokročilého adenomu. Jednou z těchto metod je stanovení mikrosatelitové nestability MSI.
Nahoru