Upravit stránku

Proteomika

Profilování proteomu (soubor proteinů) má za cíl charakterizovat tolik proteinů jak je to možné z kompletního organismu, tělních tekutin, nebo extraktů. Výsledky profilování mohou sloužit jako základ pro budoucí studium kvantitativních změn a modifikací cílových proteinů. V kombinaci s analýzou transkriptomu, proteomické výsledky umožňují náhled na dynamické změny probíhající v organismu, což poskytuje nezkreslený pohled na aktuální stav organismu.

BGI pro studium proteomu používá tyto hmotnostní spektrometrické platformy:

  • Thermo Scientific LTQ Orbitrap Velos
  • Bruker maXis
  • ABSciex QTRAP 5500
  • Bruker Ultrafle Xtreme
  • WatersXevo TQ-S
Nahoru